Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Agricultural areas on the territory of the Town of Vukovar and Stari Jankovci municipality : Vukovar-Srijem County [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Mine search and demining project proposal).
Tip dokumentacije:projekt
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski centar za razminiranje
Materijalni opis:PDF 40 MB [144 str.] : karte
Jezik:Engleski
Napomena:Lokacija: Osječko-baranjska županija, Grad Vukovar i Općina Stari Jankovci. Mjesto i datum izrade projekta: Osijek, 3. lipnja 2011.
Vidi:* ORIGINAL: Poljoprivredne površine na području Grada Vukovara i Općine Stari Jankovci : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/114/78140/ww...
SKUPNA RAZINA:Mine search and demining project proposal. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje.
Sadržaj:protuminsko djelovanje
minski sumnjivo područje
Vukovarsko-srijemska regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655