Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
10 (20) kV DV Babin Dub-Aero baza : Zadarska županija [e-dokument] / Željko Jurič. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
Tip dokumentacije:projekt
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski centar za razminiranje
Materijalni opis:PDF 10,07 MB [50 str.] : karte
Jezik:Hrvatski
Napomena:Lokacija: Zadarska županija, Općina Bibinje. Mjesto i datum izrade projekta: Zadar, 1. veljače 2011. godine.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/114/82963/ww...
SKUPNA RAZINA:Idejni projekt razminiranja. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje.
Sadržaj:minski sumnjivo područje
protuminsko djelovanje
Zadarska regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655