Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
112 Vjesnik [e-dokument] / Državna uprava za zaštitu i spašavanje. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2011- .
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izlazi prema potrebi.
E-DOKUMENT: (2011) 1-3 ; (2012) 4-7 ; (2013) 8-11 ; (2014) 12-15 ; (2015) 16-18
Ovaj Vjesnik je internog karaktera i namijenjen je prvenstveno djelatnicima centara 112.
Obuhvaća:* 112 Vjesnik. 2011 [e-dokument].
* 112 Vjesnik. 2012 [e-dokument].
* 112 Vjesnik. 2013 [e-dokument].
* 112 Vjesnik. 2014 [e-dokument].
* 112 Vjesnik. 2015 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
Sadržaj:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
civilna zaštita

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655