Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

541 Strategija razvoja Grada Oroslavja 2015. - 2020. godina [e-dokument] / Grad Oroslavje. - Oroslavje : Grad Oroslavje, 2015.
542 Strategija razvoja Grada Otočca 2014.-2018. [e-dokument] / [izradio: P.M.C. d.o.o.]. - Otočac : Grad Otočac, 2014.
543 Strategija razvoja Grada Otočca 2019.-2023. [e-dokument] / P. M. C. d.o.o.. - Otočac : Grad Otočac, 2019.
544 Strategija razvoja Grada Pazina 2015-2020 [e-dokument] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2015.
545 Strategija razvoja grada Pleternice 2014.-2020. [e-dokument] / Grad Pleternica. - Pleternica : Grad Pleternica, 2013.
546 Strategija razvoja grada Ploča - Ploče 2022. [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Ploče : Grad Ploče, 2019.
547 Strategija razvoja Grada Požege 2015-2020 [e-dokument] / Grad Požega. - Požega : Grad Požega, 2015.
548 Strategija razvoja Grada Preloga 2018.-2028. [e-dokument] / Grad Prelog. - Prelog : Grad Prelog, 2018.
549 Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2013.
550 Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020. godine [e-dokument] / Logička matrica d.o.o.. - Rovinj : Grad Rovinj, 2015.
551 Strategija razvoja Grada Senja 2015.-2020. [e-dokument] / Grad Senj. - Senj : Grad Senj, 2015.
552 Strategija razvoja Grada Siska 2015. - 2020. [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2015.
553 Strategija razvoja Grada Slatine za razdoblje 2016. - 2020. [e-dokument] / Grad Slatina. - Slatina : Grad Slatina, 2016.
554 Strategija razvoja Grada Solina do 2025. godine [e-dokument] / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Grad Solin, 2020.
555 Strategija razvoja Grada Sveta Nedelja 2018.-2022. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje. - Sveta Nedelja : Sveta Nedelja, 2018.
556 Strategija razvoja Grada Svetog Ivana Zeline 2014. - 2020. [e-dokument] / Grad Sveti Ivan Zelina. - Sveti Ivan Zelina : Grad Sveti Ivan Zelina, 2015.
557 Strategija razvoja Grada Valpova 2015. - 2020. (prva verzija) [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradonačelnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2015.
558 Strategija razvoja Grada Varaždina do 2020. godine [e-dokument] / [koordinator i izrađivač: Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o.]. - Varaždin : Grad Varaždin, 2016.
559 Strategija razvoja Grada Varaždinskih toplica 2014.-2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Varaždinske Toplice : Grad Varaždinske Toplice, 2014.
560 Strategija razvoja Grada Vodica do 2020. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Vodica. - Vodice : Gradsko vijeće Grada Vodica, 2014.
561 Strategija razvoja Grada Vodnjana-Dignano 2015.-2020. [e-dokument] / iDEO PLAN. - Vodnjan-Dignano : Grad Vodnjan, 2015.
562 Strategija razvoja Grada Zadra 2013 - 2020 : okvir za strateški razvoj Zadra do 2020. godine [e-dokument] / Razvojna agencija Zadarske županije, ZADRA d.o.o.. - Zadar : Grad Zadar, 2013.
563 Strategija razvoja Grada Zlatara 2014. - 2020. godine [e-dokument] / [autori tekstova: Stanko Majdak... [et al.]]. - Zlatar : Grad Zlatar, [2014].
564 Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. : strategija razvoja urbanog područja [e-dokument] / Grad Čakovec. - Čakovec : Grad Čakovec, 2016.
565 Strategija razvoja Grada Šibenika : analiza stanja [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Split : Grad Šibenik, 2011.
566 Strategija razvoja Grada Šibenika : razvojni projekti [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Šibenik : Grad Šibenik, 2011.
567 Strategija razvoja Grada Šibenika : strateško opredjeljenje [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Šibenik : Grad Šibenik, 2008.
568 Strategija razvoja Grada Šibenika [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Šibenik : Grad Šibenik, 2008.
569 Strategija razvoja Hrvatske obrtničke komore : 2014. - 2020. [e-dokument] / izradili: Anđelko Vojvoda... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2013.
570 Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010. godine : finalna verzija [tisak + e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2003.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655