Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Plan javne nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo državne imovine. - [Zagreb] : Ministarstvo državne imovine, [2017].
62 Plan javne nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo državne imovine, 2018.
63 Plan javne nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo državne imovine, 2019.
64 Plan jednostavne nabave Instituta za antropologiju za 2020. godinu [e-dokument] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2020.
65 Plan jednostavne nabave Instituta za antropologiju za 2021. godinu [e-dokument] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2020.
66 Plan jednostavne nabave u : ... godini [e-dokument] / Pravobranitelj za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Pravobranitelj za ravnopravnost spolova, 2022-.
67 Plan jednostavne nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2019.
68 Plan jednostavne nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. - Zagreb : Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, 2017.
69 Plan jednostavne nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2019.
70 Plan jednostavne nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. - Zagreb : Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, 2019.
71 Plan jednostavne nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2019.
72 Plan jednostavne nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. - Zagreb : Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, 2020.
73 Plan jednostavne nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. - Zagreb : Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, 2021.
74 Plan jednostavne nabave za 2022. godinu [e-dokument] / Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. - Zagreb : Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, 2022.
75 Plan nabave roba i usluga i ustupanja radova Općine Pojezerje za 2021. godinu [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Pojezerje. - Pojezerje : Općina Pojezerje, 2021.
76 Plan nabave roba i usluga, te ustupanja radova za 2013. godinu [e-dokument] / Općina Galovac. - Galovac : Općina Galovac, 2012.
77 Plan nabave roba i usluga, te ustupanja radova za 2014. godinu [e-dokument] / Općina Galovac. - Galovac : Općina Galovac, 2013.
78 Plan nabave roba i usluga, te ustupanja radova za 2015. godinu [e-dokument] / Općina Galovac. - Galovac : Općina Galovac, 2014.
79 Plan nabave roba i usluga, te ustupanja radova za 2016. godinu [e-dokument] / Općina Galovac. - Galovac : Općina Galovac, 2015.
80 Plan nabave roba i usluga, te ustupanja radova za 2017. godinu [e-dokument] / Općina Galovac. - Galovac : Općina Galovac, 2016.
81 Plan nabave roba i usluga, te ustupanja radova za 2019. godinu [e-dokument] / Općina Galovac. - Galovac : Općina Galovac, 2018.
82 Pravila o provedbi postupaka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2017.
83 Pravila o provedbi postupaka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2020.
84 Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014.
85 Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa [e-dokument] / Agencija za sigurnost željezničkog prometa. - Zagreb : Agencija za sigurnost željezničkog prometa, 2014.
86 Pravila o provedbi postupka nabave male/bagatelne vrijednosti u Institutu za povijest umjetnosti [e-dokument] / Institut za povijest umjetnosti. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2015.
87 Pravila provedbe bagatelne nabave [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, 2016.
88 Pravila provedbe postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, 2017.
89 Pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn (bez pdv-a) i nabavi radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00kn (bez pdv-a) [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2020.
90 Pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura (bez PDV-a) i nabavi radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (bez PDV-a) [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655