Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 >>

31 Konačni prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/46] Četrdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-09-30] prilozi za raspravu).
32 Konačni prijedlog zakona o javnoj nabavi [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
33 Međimurska županija : politički vodič [tisak] / Međimurska županija. - 5. izd. - Čakovec : Međimurska županija, 2011. ISBN 978-953-397480-96.
34 Nacionalni program - akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma [e-dokument] / [izvršitelj: Institut za turizam]. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2014.
35 Naputak o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
36 Naputak o provođenju stručne izobrazbe i polaganju ispita za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2010].
37 Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini [tisak] / priredile: Gordana Marić... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
38 Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za ... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008- .
39 Odgovori Republike Hrvatske na Upitnik Europske komisije [e-građa] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003.
40 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na godišnji program rada Vijeća za poštanske usluge za 2008. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/07] Sedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-29] prilozi za raspravu).
41 Odluka o davanju suglasnosti na kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/02] Druga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-01-24] prilozi za raspravu).
42 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/214] Dvjesto četrnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-02-07] prilozi za raspravu).
43 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/11] Jedanaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-19] prilozi za raspravu).
44 Odluka o određivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) središnje javne nabave : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/29] Dvadeset deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-12-03] prilozi za raspravu).
45 Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora, NN-MU 004/2020).
46 Plan aktivnosti za daljnji razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u 2009. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2009.
47 Plan aktivnosti za osnivanje središnjeg tijela za nabavu i uvođenje sustava središnje nabave [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/12] Dvanaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-10] prilozi za raspravu).
48 Plan rada Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda za 2014. godinu [e-dokument] / Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske, [2014.].
49 Plan rada Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda za 2015. godinu [e-dokument] / Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske, 2015.
50 Plan rada Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda za 2016. godinu [e-dokument] / Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske, 2016.
51 Politički vodič kroz Međimursku županiju : tko je tko u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj upravi [tisak] / glavni urednik izdanja Zlatko Bacinger. - 2. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Odsjek za odnose sa javnošću, 2002. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 953-97480-0-4.
52 Politički vodič kroz Međimursku županiju : tko je tko u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj upravi [tisak] / Međimurska županija, Ured župana. - 4. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Ured župana, 2007. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 978-953-97480-4-1.
53 Politički vodič kroz Međimursku županiju : tko je tko u županijskoj upravi i samoupravi [tisak] / glavni urednik izdanja Zlatko Bacinger. - 1. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Služba za odnose sa javnošću, 1999. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 953-97480-0 4.
54 Politički vodič kroz Međimursku županiju [e-dokument] / Međimurska županija. - 7. izdanje. - Čakovec : Međimurska županija, Upravni odjel za poslove župana, 2014. ISBN 978-953-96235-1-5.
55 Politički vodič kroz Međimursku županiju [tisak] / glavni urednik Zlatko Bacinger. - 3. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Odsjek za odnose sa javnošću, 2006. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 953-97480-2-X.
56 PPPs in brief [e-dokument] / Agency for Public Private Partnership ; Centre of International and European Economic Law ; Special Secretariat for Public Private Partnerships within Hellenic Ministry of Economy, Competitiveness and Shipping. - Zagreb : Agency for Public Private Partnership, 2010.
57 Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2016].
58 Pregled rezultata analize kontinuiranog stručnog usavršavanja unutarnjih revizora u javnom sektoru za 2012. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2013.
59 Pregled rezultata analize kontinuiranog stručnog usavršavanja unutarnjih revizora u javnom sektoru za 2014. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2015.
60 Pregled rezultata analize kontinuiranog stručnog usavršavanja unutarnjih revizora u javnom sektoru za 2011. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655