Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

1 Akcijski plan promoviranja i jačanja kratkih lanaca u opskrbi hranom ustanova iz javnog sektora za razdoblje 2019. i 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
2 Analitičko praćenje proaktivne objave informacija na internetskim stranicama javnih ustanova s područja djelatnosti "zaštite okoliša i održivog razvoja te prostornog uređenja" [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
3 Analiza izvješća o ostvarivanju godišnjih programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini za 2018. godinu [e-dokument] / Ana Miletić . - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2019.
4 Analiza poslovanja pravnih osoba u 100 posto vlasništvu Općine Konavle i utjecaj na proračun Općine Konavle : Smijernice za riješavanje potencijalne nelikvidnosti Općine i povezanih društava i ustanova [e-dokument] / Konfidenca d.o.o.. - Cavtat : Općina Konavle, 2021.
5 Državni zavod za zaštitu prirode [tisak] / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2007.
6 Etički kodeks : pročišćeni tekst [e-dokument] / Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2009.
7 Etički kodeks [e-dokument] / Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2006.
8 Etički kodeks djelatnika Agencije za mobilnost i programe Europske unije [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2010.
9 Etički kodeks HAMAG-a [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2010.
10 Etički kodeks radnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2017.
11 Etički kodeks radnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2012.
12 Etički kodeks radnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2009.
13 Etički kodeks radnika Agencije za strukovno obrazovanje [e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje, 2008.
14 Etički kodeks radnika Fonda za naknadu oduzete imovine [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2011.
15 Etički kodeks radnika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije [e-dokument] / Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, 2010.
16 Etički kodeks radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2008.
17 Etički kodeks radnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - [Zagreb] : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2010.
18 General Terms and Conditions of Distribution of HRT's international programme via Pay -TV platforms outside of the area of the Republic of Croatia [e-dokument] / Croatian Radio and Television. - Zagreb : Croatian Radio and Television, 2016.
19 Godišnjak HRT ... [tisak] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 1996- .
20 Godišnje izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 1995. godinu [tisak] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 1996.
21 Godišnje izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2000. godinu [tisak] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2001.
22 Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2017-.
23 Godišnje izvješće Pravosudne akademije za 2006. godinu [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Pravosudna akademija, 2007.
24 Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za ... godinu [e-dokument] / Audit d.o.o. za revizijsku usluge. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2012- .
25 HRT's Business and Development Strategy : 2013. - 2017. [e-dokument] / Croatian Radiotelevision. - Zagreb : Croatian Radiotelevision, [2013.].
26 I. Rebalans Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Brijuni. - Brijuni : Nacionalni park Brijuni, 2014.
27 Informacija o poslovanju Centara za socijalnu skrb u razdoblju siječanj - prosinac 2014. godine [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015.
28 Izvještaj o ostvarenim kontaktima s korisnicima usluga HRT-a u razdoblju ... godine [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2017- .
29 Izvještaj o poslovanju HRT-a za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2012- .
30 Izvještaj o prigovorima između dviju sjednica Programskog vijeća HRT-a ... mjeseca ... godine [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija, Programsko vijeće HRT-a. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, Programsko vijeće HRT-a, 2013- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655