Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Nacionalni energetski programi : uvodna knjiga [tisak] / autori Goran Granić... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-22-0.
182 Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj : različite perspektive [tisak] / Branislava Baranović ... [et al.] . - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2006. - (Biblioteka Znanost i društvo ; 18). ISBN 953-6218-28-3.
183 Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2014.
184 Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje [tisak + e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2011. ISBN 978-953-6569-76-2.
185 Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2010.
186 Nacionalni program "Živjeti zdravo" [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2015.
187 Nacionalni program - Akcijski plan razvoja kongresne ponude [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2013-2016.
188 Nacionalni program - akcijski plan razvoja kongresnog turizma [e-dokument] / [izvršitelj: Institut za turizam]. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2013/2016.
189 Nacionalni program - akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma [e-dokument] / [izvršitelj: Institut za turizam]. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2014.
190 Nacionalni program demografskog razvitka [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove ; uredništvo Franka Vojnović... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1997. ISBN 953-96810-1-4.
191 Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2006.
192 Nacionalni program djelovanja za mlade [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002.
193 Nacionalni program djelovanja za mlade [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2004.
194 Nacionalni program djelovanja za mlade [tisak] / glavna urednica Adinda Dulčić. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. ISBN 953-6815-21-4.
195 Nacionalni program energetske učinkovitosti 2008.-2016. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
196 Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj : v. 3.0 [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2005.
197 Nacionalni program kontrole s(S)almoneloze u jatima konzumnih nesilica vrste Gallus Gallus u Republici Hrvatskoj (01. siječanj-31. prosinac 2011.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2010.
198 Nacionalni program kontrole s(S)almoneloze u odraslih rasplodnih jata (rasplodna jata u proizvodnji) vrste Gallus Gallus u Republici Hrvatskoj (01. siječanj-31. prosinac 2011.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2010.
199 Nacionalni program kontrole salmoneloze u jatima konzumnih nesilica vrste Gallus Gallus u Republici Hrvatskoj (01. siječanj - 31. prosinac 2009.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2008.
200 Nacionalni program kontrole salmoneloze u jatima konzumnih nesilica vrste Gallus Gallus u Republici Hrvatskoj (01. siječanj - 31. prosinac 2010.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2009.
201 Nacionalni program kontrole salmoneloze u jatima konzumnih nesilica vrste Gallus Gallus u Republici Hrvatskoj (01. siječanj-31. prosinac 2013.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva, 2012.
202 Nacionalni program kontrole salmoneloze u jatima purana uzgajanih za proizvodnju mesa (tovni purani) u Republici Hrvatskoj (01. siječanj-31. prosinac 2013.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva, 2012.
203 Nacionalni program kontrole salmoneloze u jatima purana uzgajanih za proizvodnju mesa (tovni purani) u Republici Hrvatskoj (01. siječanj-31. prosinac 2011.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2010.
204 Nacionalni program kontrole salmoneloze u jatima rasplodnih purana u Republici Hrvatskoj (01. siječanj-31. prosinac 2013.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva, 2012.
205 Nacionalni program kontrole salmoneloze u jatima rasplodnih purana u Republici Hrvatskoj (01. siječanj-31. prosinac 2011.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2010.
206 Nacionalni program kontrole salmoneloze u odraslih rasplodnih jata (rasplodna jata u proizvodnji) vrste Gallus Gallus u Republici Hrvatskoj (01.siječanj - 31. prosinac 2010.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2009.
207 Nacionalni program kontrole salmoneloze u odraslih rasplodnih jata (rasplodna jata u proizvodnji) vrste Gallus Gallus u Republici Hrvatskoj (01. siječanj - 31. prosinac 2009.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2008.
208 Nacionalni program kontrole salmoneloze u pilića vrste Gallus Gallus uzgajanih za proizvodnju mesa (tovni pilići) u Republici Hrvatskoj (01. siječanj-31. prosinac 2011.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2010.
209 Nacionalni program kontrole salmoneloze u pilića vrste Gallus Gallus uzgajanih za proizvodnju mesa (tovni pilići) u Republici Hrvatskoj (01. siječanj-31. prosinac 2013.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva, 2012.
210 Nacionalni program kontrole salmoneloze u pilića vrste Gallus Gallus uzgajanih za proizvodnju mesa (tovni pilići) u Republici Hrvatskoj (01. siječanj - 31. prosinac 2010.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655