Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

121 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Mauricijus o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
122 Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj : rezultati projekta [e-dokument] / Ivica Urban, Slavko Bezeredi, Martina Pezer ; Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2018.
123 Protokol Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza, NN-MU 010/2000).
124 Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima : obrazac JOPPDs primjerima [tisak] / [autori Ksenija Cipek, Dražen Opalić, Iva Uljanić]. - Zagreb : Ministarstvo financija : Institut za javne financije, 2015. ISBN 978-953-7613-62-4.
125 Sporazum između Jugoslavije i Grčke o uzajamnom oslobođenju poreza na dohodak ostvaren obavljanjem međunarodnog pomorskog i zračnog saobraćaja - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
126 Sporazum između Republike Italije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu NE VAŽI!.
127 Sporazum između SFR Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
128 Sporazum između SFRJ i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997). NE VAŽI!.
129 Sporazum između SFRJ i Kraljevine Švedske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
130 Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Švicarske Konfederacije o recipročnom oslobađanju od oporezivanja poduzeća za pomorsku ili zračnu plovidbu - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
131 Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998). NE VAŽI!.
132 Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak između SFRJ i Republike Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996). NE VAŽI!.
133 Statističko izvješće o obradi godišnjih prijava poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja od 2011. do 2015. godine [tisak] / priredile Zlatana Kvesić i Gordana Marić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
134 Statističko izvješće o obradi godišnjih prijava poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja od 2010. do 2014. godine [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. ISBN 978-953-7613-53-2.
135 Statističko izvješće o obradi godišnjih prijava poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja od 2009. do 2013. godine [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. ISBN 978-953-7613-53-2.
136 Tax expenditure in Croatia: personal income, corporate income, real estate transfers and value added tax [e-dokument] / Vjekoslav Bratić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2006. - (Occasional paper ; 31).
137 Taxation in Croatia [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency. - Zagreb : Croatian Investment Promotion Agency, 1998. - (Fact sheet).
138 The Croatian tax system [e-dokument] / Ministry of Finance, Tax Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Tax Administration : Institute of Public Finance, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-62-8.
139 Ugovor između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 003/2006).
140 Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, NN-MU 002/2005).
141 Ugovor između Republike Hrvatske i Države Izrael o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Države Izrael o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, NN-MU 011/2006).
142 Ugovor između Republike Hrvatske i Države Kuvajt o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Države Kuvajt o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, NN-MU 015/2002).
143 Ugovor između Republike Hrvatske i Gruzije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Gruzije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, NN-MU 012/2013).
144 Ugovor između Republike Hrvatske i Islanda o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Islanda o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 003/2011).
145 Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, NN-MU 007/2019).
146 Ugovor između Republike Hrvatske i Južnoafričke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Južnoafričke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 017/1997).
147 Ugovor između Republike Hrvatske i Kanade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kanade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, NN-MU 012/1999).
148 Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, NN-MU 006/2003).
149 Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 012/2008).
150 Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroko o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroko o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 001/2009).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655