Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Izvje规e o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije - dodatak / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
32 Izvje规e o obavljenim revizijama za 1994. VI. DIO / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
33 Izvje规e o obavljenim revizijama. 1995. godina : I. dio [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju.
34 Izvje规e o obavljenim revizijama. 1995. godina : II. dio [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 1996.
35 Izvje规e o obavljenim revizijama. 1997. godina [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 1998.
36 Izvje规e o obavljenim revizijama. 1998. godina [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 1999.
37 Izvje规e o obavljenim revizijama. 1999. godina : III. dio [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2000.
38 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Ba筴a za 2011. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2012.
39 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Bistra za 2011. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2012.
40 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Brckovljani za 2014. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2015.
41 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Brdovec za 2011. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2012.
42 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Brtonigla - Verteneglio za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2009- .
43 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Cerovlje za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2009- .
44 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Dubrava za 2014. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2015.
45 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Dubravica za 2014. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2015.
46 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Funtana - Fontane za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2009- .
47 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Lovran za 2011. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2012.
48 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Mala Subotica za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured 萢kovec. - 萢kovec : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured 萢kovec, 2017- .
49 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne 萢vle za 2011. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2012.
50 Izvje规e o obavljenoj financijskoj revizji Op鎖ne Sveti Lovre za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2010- .
51 Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja Dr綼vnog ravnateljstva za robne zalihe za ... / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
52 Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja Javnog poduze鎍 Hrvatska radio-televizija za ... / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
53 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Beli Manastir za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2011.
54 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Beli规a za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2010.
55 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Beli规a za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2011.
56 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Donjeg Miholjca za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2010.
57 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Dugo Selo za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2010.
58 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Iloka za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vukovar. - Vinkovci : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vukovar, 2010.
59 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Jastrebarsko za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2010.
60 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Klanjca za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Krapina. - Krapina : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Krapina, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655