Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Program ukupnog razvoja Grada Đurđevca za razdoblje od 2011. do 2013. godine [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Đurđevca. - Đurđevac : Grad Đurđevac, 2011.
272 Program ukupnog razvoja Općine Bale-Valle za razdoblje 2015.-2020. [e-dokument] / Općina Bale. - Bale : Općina Bale, 2015.
273 Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. [e-dokument] / Centar za ulaganja EURO KONZALTING d.o.o.. - Barban : Općina Barban, 2016.
274 Program ukupnog razvoja Općine Baška 2015.-2020. [e-dokument] / Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. i Radni tim za izradu PUR-a. - Baška : Općina Baška, 2015.
275 Program ukupnog razvoja Općine Bebrina 2015.-2020. godina [e-dokument] / [izvršitelj: CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.]. - Bebrina : Općina Bebrina, 2016.
276 Program ukupnog razvoja Općine Bibinje : 2013.-2018. (Analiza stanja. SWOT analiza. Strategija razvoja Općine Bibinje) [e-dokument] / ZADRA d.o.o.. - Bibinje : Općina Bibinje, 2012.
277 Program ukupnog razvoja Općine Cerovlje za razdoblje 2015.-2020. [e-dokument] / MONEO savjetovanje d.o.o.. - Cerovlje : Općina Cerovlje, 2010.
278 Program ukupnog razvoja Općine Drnje 2015.-2020. [e-dokument] / Koprivnički poduzetnik d.o.o.. - Drnje : Općina Drnje, 2016.
279 Program ukupnog razvoja Općine Funtana 2015. - 2020. : strategija razvoja [e-dokument] / Općina Funtana. - Funtana : Općina Funtana, 2015.
280 Program ukupnog razvoja Općine Grožnjan - Grisignana 2015. do 2020. [e-dokument] / MONEO savjetovanje d.o.o.. - Grožnjan : Općina Grožnjan, 2016.
281 Program ukupnog razvoja Općine Ivankovo [e-dokument] / [projekt izradili: LEDA - Lokalna ekonomska razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije]. - Vinkovci : Općina Ivankovo, 2008.
282 Program ukupnog razvoja Općine Ivanska za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / Općina Ivanska. - Ivanska : Općina Ivanska, 2014.
283 Program ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski 2015. - 2020. [e-dokument] / TERRA FOOD j.d.o.o.. - Kloštar Ivanić : Općina Kloštar Ivanić, 2016.
284 Program ukupnog razvoja Općine Lekenik [e-dokument] / Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije, SI-MO-RA d.o.o.. - Sisak : Općina Lekenik, 2009.
285 Program ukupnog razvoja Općine Molve 2015.-2020. [e-dokument] / Koprivnički poduzetnik d.o.o.. - Molve : Općina Molve, 2016.
286 Program ukupnog razvoja Općine Motovun 2014 - 2020. [e-dokument] / Općina Motovun ; Exoro grupa. - Motovun : Općina Motovun, [2014.].
287 Program ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020. [e-dokument] / Općina Nova Kapela. - Nova Kapela : Općina Nova Kapela, 2015.
288 Program ukupnog razvoja Općine Novo Virje 2014. - 2020. [e-dokument] / Koprivnički poduzetnik d.o.o.. - Novo Virje : Općina Novo Virje, 2016.
289 Program ukupnog razvoja Općine Perušić 2015. - 2020. godina [e-dokument] / Općina Perušić. - Perušić : Općina Perušić, [2014].
290 Program ukupnog razvoja Općine Petrijanec 2015. - 2020. [e-dokument] / Općina Petrijanec, Općinsko vijeće. - Petrijanec : Općina Petrijanec, 2015.
291 Program ukupnog razvoja Općine Pićan 2015.-2020. [e-dokument] / BALA d.o.o. - Pićan : Općina Pićan, 2016.
292 Program ukupnog razvoja Općine Punitovci [e-dokument] / Anka Mašek Tonković, Katica Križanović (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku) ; Credere, Centar za razvoj, istraživanja i reinžinjering. - Osijek : Općina Punitovci, 2012. ISBN 978-953-7630-48-5.
293 Program ukupnog razvoja Općine Radoboj : 2014. - 2020. godine (dopunjena verzija) [e-dokument] / [u suradnji s tvrtkom Polinom d.o.o. Zabok]. - Zabok : Općina Radoboj, 2016.
294 Program ukupnog razvoja Općine Sveti Filip i Jakov 2016.-2020. ; Smjernice za razvoj Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2016.-2020. [e-dokument] / Međunarodna agencija za razvoj d.o.o.. - Sveti Filip i Jakov : Općina Sveti Filip i Jakov, 2016.
295 Program ukupnog razvoja općine Tinjan 2015.-2020. [e-dokument] / BALA d.o.o.. - Tinjan : Općina Tinjan, 2015.
296 Program ukupnog razvoja Općine Velika Ludina 2020.-2025. [e-dokument] / Općina Velika Ludina. - Velika Ludina : Općina Velika Ludina, 2020.
297 Program ukupnog razvoja Općine Virje 2014. - 2020. [e-dokument] / koordinator izrade: Koprivnički poduzetnik d.o.o.. - Virje : Općina Virje, 2015.
298 Program ukupnog razvoja Vinodolske općine 2015. - 2020. [e-dokument] / Centum percent d.o.o.. - Bribir : Vinodolska općina, 2017.
299 Projekt Ilok - Vukovar - Vučedol : istraživanje - obnova - revitalizacija [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/062] Šezdeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2005-01-13] : prilozi za raspravu).
300 Projekt ukupnog razvoja Grada Buzeta : 2006.-2011. : sažetak [e-dokument] / Miran Cofek. - Buzet : Project Management Consulting, rujan 2006.- lipanj 2007.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655