Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 Financijski plan za 2015. godinu [e-dokument] / Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. - Zagreb : Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, 2014.
152 Financijski plan za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, [2015].
153 Financijski plan za 2017. [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2016.
154 Financijski plan za 2018. [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2017.
155 Financijski plan za 2019. [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2018.
156 Financijski plan za 2020. [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2019.
157 Financijski plan za 2021. [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2020.
158 Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2022.
159 Financijsko izvješće za period od 01.01. do 31.12.2010. [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2011.
160 Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2012.
161 Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2013.
162 Fleksibilno područje akreditacije : HAA-Up-1/5 [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - 3. izd. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2011.
163 Fleksibilno područje akreditacije : HAA-Up-1/5 [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - 5. izd. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2015.
164 Fokometri [tisak] / OIML. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Međunarodna preporuka OIML R ; 93).
165 Glasilo DZNM [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999-2005. ISSN 1331-4238(pogrešan) ; 1331-9183(ispravljen). NE IZLAZI VIŠE!.
166 Glasilo Hrvatske komore inženjera elektrotehnike [tisak + e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2010- . ISSN 1847-7151.
167 Glasilo Hrvatske komore inženjera strojarstva [tisak + e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreba : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2010- . ISSN 1847-7151.
168 Glasilo Zavoda [tisak] = Office news / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1994-1997. ISSN 1330-3457. NE IZLAZI VIŠE!.
169 Gnojiva - Ekstrakcija vodotopivog fosfata (ISO 5316:1977) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5316).
170 Gnojiva - Određivanje sadržaja amidnog dušika - Spektrofotometrijska metoda [tisak] = Fertilizers - Determination of amid nitrogen content - Spectrophotometric method / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2003. - (Hrvatska norma HRN ; 1108).
171 Gnojiva - Određivanje sadržaja amonijskog dušika - Titracijska metoda nakon destilacije (ISO 5314:1981) [tisak] = Fertilizers - Determination of ammoniacal nitrogen content - Titrimetric method after distillation (ISO 5314:1981) = Engrais - Dosage de l'azote ammoniacal - Méthode titrimétrique aprés distillation (ISO 5314:1981) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2003. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5314).
172 Gnojiva - Određivanje sadržaja amonijskog dušika - Volumetrijska metoda [tisak] = Fertilizers - Determination of amonium nitrogen content - Volumetric method / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2003. - (Hrvatska norma HRN ; 1106).
173 Gnojiva - Određivanje sadržaja fosfora topljivog u dva postotnoj limunskoj kiselini - Spektrofotometrijska metoda [tisak] = Fertilizers - Determination of phosphours content soluble in two percent citric acid - Spectrophotometric method / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ; 1103).
174 Gnojiva - Određivanje sadržaja fosfora topljivog u vodi - Spektrofotometrijska metoda [tisak] = Fertilizers - Determination of phosphours content soluble in water - Spectrophotometric method / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ; 1102).
175 Gnojiva - Određivanje sadržaja kalija - Gravimetrijska metoda kalijeva tetrafenilborata (Referentna metoda) (ISO 5318:1983) [tisak] = Fertilizers - Determination of potassium content - Potassium tetraphenylborate gravimetric method (Reference method) (ISO 5318:1983) = Engrais - Dosage du potassium - Méthode gravimétrique á l'état de tétraphénylborate de potassium (Méthode de référence) (ISO 5318:1983) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5318).
176 Gnojiva - Određivanje sadržaja kalija - Metode plamene emisijske spektrofotometrije [tisak] = Fertilizers - Determination of potassium content - Flame emission spectrophotometric method / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ; 1104).
177 Gnojiva - Određivanje sadržaja nitratnog dušika - Volumetrijska metoda [tisak] = Fertilizers - Determination of nitric nitrogen content - Volumetric method / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2003. - (Hrvatska norma HRN ; 1107).
178 Gnojiva - Određivanje sadržaja vodotopljivog kalija - Priprema otopine za ispitivanje (ISO 5317:1983) [tisak] = Fertilizers - Determination of water-souble potassium content - Preparation of the test solution (ISO 5317:1983) = Engrais - Dosage du potassium soluble dans l'eau - Préparation de la solution d'essai (ISO 5317:1983) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5317).
179 Gnojiva - Određivanje udjela fosfora - Gravimetrijska metoda s kinolin-fosformolibdatom (ISO 6598:1985) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 6598).
180 Gnojiva : označivanje, predstavljanje i deklariranje (ISO 7409:1984) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7409).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655