Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 Dokumentacija - Oblikovanje disertacija i sličnih dokumenata (ISO 7144:1986) [tisak] = Documentation - Presentation of theses and similar documents (ISO 7144:1986) = Documentation - Présentation des théses et documents assimilés (ISO 7144:1986) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7144).
92 Dokumentacija - Obrojčivanje razdjela i podrazdjela u pisanim dokumentima (ISO 2145:1978) [tisak] = Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents (ISO 2145:1978) = Documentation - numération des divisions et subdivisions dans les documents écrits (ISO 2145:1978) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 2145).
93 Dokumentacija - Sažeci za publikacije i dokumentaciju (ISO 214:1976) [tisak] = Documentation - Abstracts for publications and documentation (ISO 214:1976) = Documentation - Analyse pour les publications et la documentation (ISO 214:1978) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 214).
94 Dokumentacija - Smjernice za izradu i razvoj jednojezičnih tezaurusa (ISO 2788:1986) [tisak] = Documentation - Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (ISO 2788:1986) = Documentation - Principes directeurs pour l'établissement et le développement de thésaurus monolingues (ISO 2788:1986) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Nacrt Hrvatske norme).
95 Dokumentacija - Smjernice za izradu i razvoj jednojezičnih tezaurusa (ISO 2788:1986) [tisak] = Documentation - Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (ISO 2788:1986) = Documentation - Principes directeurs pour l'établissement et le développment de thésaurus monolingues (ISO 2788:1986) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 2788).
96 Dokumentacija - Uobličavanje periodičnih publikacija (ISO 8:1977) [tisak] = Documentation - Presentation of periodicals (ISO 8:1977) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 8).
97 Dokumentacija - Uobličavanje podataka o naslovu serijske publikacije (ISO 7275:1985) [tisak] = Documentation - Presentation of title information of series (ISO 7275:1985) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7275).
98 Dokumentacija - Uobličavanje prijevoda (ISO 2384:1977) [tisak] = Documentation - Presentation of translations (ISO 2384:1977) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 2384).
99 Dokumentacija - Uobličavanje priloga u periodičkim i drugim serijskim publikacijama (ISO 215:1986) [tisak] = Documentation - Presentation of contributions to periodicals and other serials (ISO 215:1986) = Documentation - Présentation des articles de périodiques et autres publications en série (ISO 215:1986) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 215).
100 Dokumentacija - Uobličavanje teza i sličnih dokumenata (ISO 7144:1986) [tisak] = Documentation - Presentation of theses and similar documents (ISO 7144:1986) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7144).
101 Dokumentacija i informacije - Rječnik (ISO 5127:2001) [tisak] = Documentation and information - Vocabulary (ISO 5127:2001) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5127).
102 Dokumentacija za K-certifikaciju i TN uvozne Ex-opreme : tehnička uputa [e-dokument] / Ex-Agencija [Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom]. - Zagreb : Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, [2012].
103 Dopuna (II.) Plana jednostavne nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2019.
104 Dozometrijski laboratoriji sa sekundarnim etalonom za kalibraciju dozimetara koji se upotrebljavaju u radioterapiji [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Međunarodna preporuka OIML D ; 21).
105 Državni zavod za intelektualno vlasništvo [tisak] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, 1997.
106 Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (1992.-2001.) : djelatnost - postignuća - nove zadaće [tisak] - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002.
107 Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo : 1992.-1999. [tisak] / autori Jakša Topić... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. ISBN 953-6783-02-9.
108 Dugoročni sporazum o privrednoj, naučnoj i tehnološkoj suradnji, između SFRJ i Republike Portugalije - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998). NE VAŽI!.
109 Duhan i duhanski proizvodi : rječnik (ISO 10185:1993) [tisak] = Tobacco and tobacco products : vocabulary (ISO 10185:1993) = Tabac et produits du tabac : vocabulaire (ISO 10185:1993) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 10185).
110 Durum pšenica (Triticum durum Desf.) - Specifikacija (ISO 11051:1994) [tisak] = Durum wheat (Triticum durum Desf.) - Specification (ISO 11051:1994) = Blé dur (Triticum durum Desf.) - Spécifications (ISO 11051:1994) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 11051).
111 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" , NN-MU 002/2013).
112 DZNM glasilo [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997-1998. ISSN 1330-3457(pogrešan) ; 1331-4238(ispravljen). NE IZLAZI VIŠE!.
113 DZNM memento 2002 : pregled tehničkih odbora (stanje 2002-03-25) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Odjel za normizaciju. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Odjel za normizaciju, 2002.
114 EA međulaboratorijske usporedbe [tisak] / Europska suradnja na ovlašćivanju. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Publikacija EA ; 2/03).
115 EA smjernice za određivanje srednjega promjera navoja mjerka za usporedne navoje mehaničkim ispitivanjem [tisak] / Europska suradnja na ovlašćivanju. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Publikacija EA ; 10/10).
116 EA smjernice za ovlašćivanje ustanova koje provode potvrđivanje/upis sustava upravljanja zaštitom podataka [tisak] / Europska suradnja na ovlašćivanju. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Publikacija EA ; 7/03).
117 EA smjernice za primjenu EN 45011 [tisak] / Europska suradnja na ovlašćivanju. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Publikacija EA ; 6/01).
118 EA sporazum o razumijevanju [tisak] / Europska suradnja na ovlašćivanju. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Publikacija EA ; 1/04).
119 EA upute za izražavanje nesigurnosti pri količinskome ispitivanju [tisak + e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2008. - (EA, Europska suradnja na akreditaciji ; EA-4/16).
120 EAC - EAL : opći zahtjevi za ustanove koje daju ovlaštenja nadzornim ustanovama [tisak] / Europska suradnja na ovlašćivanju. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Publikacija EA ; 3/03).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655