Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 Izobrazba i kvalifikacije osoblja zakonskog mjeriteljstva [tisak] / Međunarodna organizacija za zakonsko mjeriteljstvo ; preveo Mirko Vuković. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2007.
302 Izražavanje mjerne nesigurnosti pri količinskome ispitivanju [tisak] / Europska suradnja na ovlašćivanju . - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Publikacija EA ; 3/02).
303 Izražavanje mjerne nesigurnosti pri umjeravanju [tisak + e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo . - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2008. - (EA, Europska suradnja na akreditaciji ; EA-4/02).
304 Izražavanje mjerne nesigurnosti pri umjeravanju [tisak] / Europska suradnja na ovlašćivanju. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999. - (Publikacija EA ; 4/02).
305 Izvještaj o aktivnostima HZN-a za MSP u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2013- .
306 Izvještaj o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Komore za ... [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2016- .
307 Izvještaj o obvezama : za razdoblje ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2016-.
308 Izvještaj o poslovanju Đuro Đaković Holding d.d. i Grupe Đuro Đaković s temeljnim financijskim izvješćima za period 1 - 12. 2012. godine [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2013.
309 Izvještaj o poslovanju Đuro Đaković Holding d.d. i Grupe Đuro Đaković s temeljnim financijskim izvješćima za period 1 - 12. 2011. godine [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2012.
310 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima : za razdoblje... [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, 2016- .
311 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima : za razdoblje: 1. siječanj do 31. prosinca 2014. [e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2014.
312 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2014- .
313 Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2014- .
314 Izvještaj o provedenim Izborima ... [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2013- .
315 Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu iskaza i Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2014.
316 Izvještaj o radu Hrvatske akreditacijske agencije za 2009. godinu [tisak] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 20010.
317 Izvještaj o radu Vijeća Komore u ... godini [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, 2016- .
318 Izvještaj predsjednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike o radu HKIE od ... mjeseca ... godine [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2010- .
319 Izvještaj Tajnika [e-dokument] / Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove. - Zagreb : Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove, 2021-.
320 Izvještaj Uprave o poslovanju I - III 2015 [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2015.
321 Izvještaj Uprave o poslovanju I - IX 2014 [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2014.
322 Izvještaj Uprave o poslovanju I - VI 2014 [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2014.
323 Izvještaj Uprave o poslovanju I - VI 2015 [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2015.
324 Izvještaj Uprave o poslovanju I - XII 2014 [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2015.
325 Izvještaj Uprave o poslovanju Đuro Đaković Holding d.d. i Grupe Đuro Đaković s temeljnim financijskim izvješćima za 2013. godinu [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2014.
326 Izvještaj Uprave o poslovanju Đuro Đaković Holding d.d. i Grupe Đuro Đaković s temeljnim financijskim izvješćima za 2014. godinu [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2015.
327 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje ... [e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 20014-.
328 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje ... [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 20015- .
329 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje: ... [e-dokument] / Agencija za opremu pod tlakom. - Zagreb : Agencija za opremu pod tlakom, 2014- .
330 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... : konsolidirani [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2014- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655