Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

121 Općinski program djelovanja za mlade Općine Draganić 2008.-2012. [e-dokument] / Općina Draganić. - Draganić : Općinsko vijeće Općine Draganić, 2008.
122 Organizacije mladih i za mlade u ruralnoj Hrvatskoj : studija slučaja Ličko-senjske i Zadarske županije [e-dokument] / Anita Bušljeta Tonković i Jelena Puđak. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2021.
123 Perspektive i budućnost mladih u Hrvatskoj [e-dokument] / Stručna radna skupina za mlade Ureda Predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2004.
124 Plan i program rada i financijski plan Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2017. godinu [e-dokument] / Općina Vratišinec. - Vratišinec : Općina Vratišinec, 2016.
125 Plan i program rada i financijski plan Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2018. godinu [e-dokument] / Općina Vratišinec. - Vratišinec : Općina Vratišinec, 2017.
126 Plan i program rada i financijski plan Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2019. godinu [e-dokument] / Općina Vratišinec. - Vratišinec : Općina Vratišinec, 2018.
127 Plan rada Savjeta mladih Općine Josipdol za 2018. godinu [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Josipdol. - Josipdol : Općina Josipdol, 2017.
128 Podrška osobama s intelektualnim i drugim razvojnim teškoćama u ostvarivanju partnerskih odnosa, roditeljstva i drugih prava na području spolnosti [tisak] / Daniela Bratković. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011. ISBN 978-953-7438-50-0.
129 Poduzetništvo mladih (Program kreditiranja poduzetništva mladih) [prosinac, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
130 Poduzetništvo mladih (Program kreditiranja poduzetništva mladih) [travanj, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
131 Politika i strukture za mlade u Vijeću Europe : revidirana Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu Vijeća Europe : status nacionalnih saveza mladih i savjetodavnih tijela mladih u Europi : pokazatelji politike za mlade [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. ISBN 953-6815-38-9.
132 Položaj adolescenata u obitelji [tisak] / urednik Branka Juras. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 2000. ISBN 953-6815-00-1.
133 Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za .... godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2021- .
134 Poslovnik o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara [e-dokument] / Gradski savjet mladih Grada Bjelovara. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2017.
135 Poslovnik o radu Povjerenstva za rad s djecom i mladima [e-dokument] / Hrvatska komora psihoterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora psihoterapeuta, 2022.
136 Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Karlovca [e-dokument] / Savjet mladih Grada Karlovca. - Karlovac : Grad Karlovac, 2018.
137 Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Bedekovčina [e-dokument] / Općina Bedekovčina, Savjet mladih. - Bedekovčina : Općina Bedekovčina, 2015.
138 Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Bednja [e-dokument] / Općina Bednja. - Bednja : Općina Bednja, 2021.
139 Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Gradec [e-dokument] / Općina Gradec, Savjet mladih. - Gradec : Općina Gradec, 2017.
140 Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj [e-dokument] / Općina Tuhelj, Savjet mladih. - Tuhelj : Općina Tuhelj, 2018.
141 Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj : istraživački izvještaj [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2015.
142 Praksa odgoja u domovima [tisak] / Erich Kiehn. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999.
143 Pravila natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa [e-dokument] / Hrvatski Crveni križ. - Zagreb : Hrvatski Crveni križ, 2020.
144 Pravila za program potpore individualnih programa posebne skrbi o mladima (Razvojni program II/1) : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2014.
145 Pravila za program potpore posebne skrbi o mladima u ekipnim športovima (Razvojni program II/2) : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2014.
146 Pravila za program potpore športašima mlađih dobnih kategorija "Razvojni program I" : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2014.
147 Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
148 Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastom [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
149 Pravilnik o radu Mladih Hrvatskog Crvenog križa [e-dokument] / Hrvatski Crveni križ. - Zagreb : Hrvatski Crveni križ, 2016.
150 Pravilnik o sufinanciranju individualnih programa posebne skrbi o mladim i nadarenim sportašima s invaliditetom [e-dokument] / Hrvatski paraolimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski paraolimpijski odbor, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655