Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Plaće u gradu Zagrebu : u 1995. i šest mjeseci 1996. godine : statističke analize [tisak] / Iva Razumović. - Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša, Odjel za statistiku, 1996.
182 Polazne osnove za određivanje prostornog obuhvata urbane aglomeracije Zagreb : demografski aspekti [e-dokument] / Nada Rajić, Tomislav Pejaković i Sanja Lončarić. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017. ISBN 978-953-7479-72-5.
183 Policijska uprava zagrebačka : vodič [tisak] / Policijska uprava zagrebačka. - Zagreb : Policijska uprava zagrebačka, 2002.
184 Politika zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Muzeji Ivana Meštrovića. - Zagreb : Muzeji Ivana Meštrovića, 2016.
185 Popis stanovništva 1991. Doseljeno stanovništvo prema narodnosti, vjeroispovjesti, starosti, vremenu doseljavanja, području doseljavanja i spolu po županijama [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1997.
186 Postojano gibanje voda : sjećanje na poplavu Zagreba 1964. [e-građa] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2004.
187 Potpuni rezultati zagrebačkih izbora - najuspješniji SDP [tisak] / HINA. - Zagreb : HINA, 2000.
188 Pravila i propisi za provođenje EU projekata u Gradu Zagrebu [e-dokument] / Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije ; [u suradnji s tvrtkom Plavi partner d.o.o.]. - Zagreb : Grad Zagreb, 2014.
189 Pregled programa za djecu i mlade u 2005. [tisak + e-dokument] / Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, 2005.
190 Pregled programa za osobe starije životne dobi [e-dokument] / Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, 2005.
191 Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2019. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2018.
192 Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2021. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2020.
193 Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2016. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2015. ISBN 978-953-7479-50-3.
194 Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2018. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017. ISBN 978-953-7479-77-0.
195 Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2019. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2018. ISBN 978-953-7479-92-3.
196 Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2020. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2018. ISBN 978-953-7479-92-3.
197 Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2022. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Gradski ured za financije Grada Zagreba, 2021.
198 Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2015. : kratki vodič [e-dokument] / [priredio: Institut za javne financije]. - Zagreb : Grad Zagreb, 2015. ISBN 978-953-7479-47-3.
199 Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2016. : kratki vodič [e-dokument] / [priredio: Institut za javne financije]. - Zagreb : Grad Zagreb, 2016. ISBN 978-953-7479-62-6.
200 Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2017. : kratki vodič [e-dokument] / [priredio: Institut za javne financije]. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017. ISBN 978-953-7479-75-6.
201 Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2018. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Gradski ured za financije Grada Zagreba, 2018.
202 Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2020. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Gradski ured za financije Grada Zagreba, 2020.
203 Primjena biomonitoringa za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije Hrvatske regije uporabom standardizirane metodologije Svjetske zdravstvene organizacije [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017. ISBN 978-953-7031-69-5.
204 Priopćenje [tisak + e-dokument] / Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Odjel za statistiku. - Zagreb : Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Odjel za statistiku, 2005- .
205 Prirodno kretanje stanovništva : podaci po gradskim četvrtima Grada Zagreba od 2010. do 2011. godine [tisak] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, Odjel za statistiku. - Zagreb : Grad Zagreb, 2012.
206 Prirodno kretanje stanovništva : podaci po gradskim četvrtima Grada Zagreba od 2011. do 2015. godine [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, Odjel za statistiku. - Zagreb : Grad Zagreb, 2016.
207 Procjena turističke potrošnje u gradu Zagrebu u 2009. godini : sažetak [e-dokument] / autori: Zrinka Marušić ... [et al.]. - Zagreb : Institut za turizam, 2010.
208 Progetti di protezione ambientale della Repubblica di Croazia : una rassegna [tisak] / preparato e redatto da Viktor Simoncic, Lidija Pavic. - Zagabria : Ministero dell'edilizia e della tutela dell'ambiente [etc.], 1993.
209 Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba : blok 19 : konzervatorski model [e-dokument] / Institut za povijest umjetnosti. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2021.
210 Program društveno poticajne stanogradnje - POS : Nove zone urbaniteta : Sopnica-Jelkovec, Sesvete : Špansko-Oranice, Zagreb [tisak] / Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo. - Zagreb : Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, 2003.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655