Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

181 Priručnik za osiguravanje kvalitete [e-dokument] / Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2013.
182 Priručnik za osiguravanje kvalitete [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2015.
183 Priručnik za osiguravanje kvalitete [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2011.
184 Priručnik za osiguravanje kvalitete [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2013.
185 Priručnik za osiguravanje kvalitete Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, 2013.
186 Priručnik za osiguravanje kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, 2013.
187 Priručnik za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete Građevinskog fakulteta Osijek [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Građevinski fakultet Osijek. - Osijek : Građevinski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, 2009.
188 Priručnik za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete obrazovanja [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija, 2011.
189 Priručnik za upravljanje kvalitetom : PK ŠF 03 : rev.2 : 2015 [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 2015.
190 Priručnik za upravljanje kvalitetom [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 2012.
191 Program diplomskog nastavničkog studija biologije i kemije : s izmjenama i dopunama od 11. travnja 2011. godine [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2005.
192 Program diplomskog nastavničkog studija biologije i kemije [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2005.
193 Program diplomskog znanstvenog studija biologije : s izmjenama i dopunama od 11. travnja 2011. godine [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2011.
194 Program diplomskog znanstvenog studija biologije [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2005.
195 Program preddiplomskog studija biologije : s izmjenama i dopunama prema Odluci Senata od 01. listopada 2012. godine [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
196 Program preddiplomskog studija biologije [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2005.
197 Program preddiplomskog sveučlišnog studija biologija [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2020.
198 Program rada dekana za mandatno razdoblje 2010-2013 [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti, 2010.
199 Protokol o provedbi dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti (test 1, test 2 i test 3) za upis na I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2015.
200 Protokol o provedbi dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na 1. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2021.
201 Protokol o provedbi ocjenjivanja testova (test 1, test 2 i test 3) na dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti za upis na I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2015.
202 Razvojna strategija Odjela za psihologiju : (2011. - 2016.) [e-dokument] / Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2011.
203 Re-accreditation of the Department of Economic and Business Economics, University of Dubrovnik : 24-25 March 2011 [e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agency for Science and Higher Education, 2011.
204 Re-accreditation of the Department of Economics, University of Zadar : 21-22 March 2011 [e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agency for Science and Higher Education, 2011.
205 Realizacija Akcijskoga plana Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije Sveučilišta u Splitu za 2011. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije. - Split : Sveučilište u Splitu, 2011.
206 Reformed studies programme [e-dokument] / University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Department of English. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Department of English, [2014.].
207 Regulations on the structure and activities at the Centre for Croatian Studies of the University of Zagreb [e-dokument] / Croatian Studies of the University of Zagreb. - Zagreb : Croatian Studies of the University of Zagreb, 2005.
208 Revidirani plan i program poslijediplomskog doktorskog studija Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu [e-dokument] / Filozofski fakultet, Odsjek za povijest. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2009.
209 Samoanaliza 2012. [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2013.
210 Samoanaliza 2014. [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu . - Đakovo : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655