Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

91 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2005. do 31.12.2005 [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/164] Sto 筫zdeset 鑕tvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-02] prilozi za raspravu).
92 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2006. do 31.12.2006. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/223] Dvjesto dvadeset tre鎍 sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-03-22] prilozi za raspravu).
93 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2007. do 31.12.2007. [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/14] 萫trnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-10] prilozi za raspravu).
94 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2002. godine [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/041] 萫trdeset prva sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-24] : prilozi za raspravu).
95 Izvje规e o stanju nezaposlenosti, zapo筶javanja i provo餰nju aktivne politike zapo筶javanja u Li鑛o-senjskoj 緐paniji u 2017. godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Gospi. - Gospi : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Gospi, 2018.
96 Izvje规e o stanju u gospodarstvu i poljoprivredi na podru鑚u Viroviti鑛o-podravske 緐panije [e-dokument] / Viroviti鑛o-podravska 緐panija. - Virovitica : Viroviti鑛o-podravska 緐panija, 2015.
97 Izvje规e o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske 緐panije s prikazom financijskih kretanja u ... godini [e-dokument] / 畊panija splitsko-dalmatinska, 畊pan. - Split : 畊panija splitsko-dalmatinska, 2012- .
98 Izvje规e o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske 緐panije u 2015. godini s Prijedlogom zaklju鑛a o prihva鎍nju [e-dokument] / Splitsko-dalmatinska 緐panija, 畊pan. - Split : Splitsko-dalmatinska 緐panija, 2016.
99 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije 1994., 1995., 1996. god. [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 1997.
100 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 1999. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2000.
101 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2000. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2001.
102 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2001. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2002.
103 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2002. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2003.
104 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2003. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2004.
105 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2004. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2005.
106 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2005. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2006.
107 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2006. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2007.
108 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2007. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2008.
109 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2008. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2009.
110 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2009. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2010.
111 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2019. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2020.
112 Karakteristike gospodarstva Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2020. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2021.
113 Kompetencijama i partnerstvom protiv dugotrajne nezaposlenosti [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Bjelovar. - Bjelovar : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Bjelovar, [2014.].
114 Kona鑞i prijedlog zakona o posredovanju pri zapo筶javanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
115 Kretanja na tr緄箃u rada u ... godini : godi筺jak [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac. - Karlovac : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac, 2014- .
116 Kretanja u gospodarstvu Istarske 緐panije u razdoblju 2008. - 2011. g. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Pula, Centar za makroekonomske analize. - Rijeka : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Pula, Centar za makroekonomske analize, 2012.
117 Kretanje na tr緄箃u rada u 2010. : izvje箃aj o radu Hrvatskog zavoda za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac u 2010. godini [tisak] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac. - Karlovac : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac, 2010.
118 Kretanje na tr緄箃u rada u 2011. : izvje箃aj o radu Hrvatskog zavoda za zapo筶javanje Podru鑞e slu綽e Karlovac u 2011. godini [tisak] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac. - Karlovac : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac, [2012.].
119 Kretanje na tr緄箃u rada u 2012. : izvje箃aj o radu Hrvatskog zavoda za zapo筶javanje Podru鑞og ureda Karlovac u 2012. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac. - Karlovac : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac, [2013.].
120 Kretanje na tr緄箃u rada u 2013. : izvje箃aj o radu Hrvatskog zavoda za zapo筶javanje Podru鑞og ureda Karlovac u 2013. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac. - Karlovac : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac, [2014.].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655