Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

61 Izvje规e o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za ... [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2019- .
62 Izvje规e o radu Savjeta mladih Grada Trogira za ... godinu [e-dokument] / Grad Trogir. - Trogir : Grad Trogir, 2019- .
63 Izvje规e o radu Savjeta mladih Op鎖ne Andrija筫vci za ... godinu [e-dokument] / Savjet mladih Op鎖ne Andrija筫vci. - Andrija筫vci : Op鎖na Andrija筫vci, 2015- .
64 Izvje规e o radu Savjeta mladih Op鎖ne Josipdol za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Josipdol. - Josipdol : Op鎖na Josipdol, 2018- .
65 Izvje规e o radu Savjeta mladih Op鎖ne Kostrena ... [e-dokument] / Op鎖na Kostrena, Savjet mladih. - Kostrena : Op鎖na Kostrena, 2016- .
66 Izvje规e o radu Savjeta mladih Op鎖ne Trnovec Bartolove鑛i za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Trnovec Bartolove鑛i. - Trnovec : Op鎖na Trnovec Bartolove鑛i, 2017- .
67 Izvje规e o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske 緐panije za ... godinu [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, 畊panijska skup箃ina Savjet mladih Primorsko-goranske 緐panije. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2015- .
68 Izvje规e o radu Savjeta mladih u ... godini [e-dokument] / Grad Pregrada, Gradski Savjet mladih. - Pregrada : Grad Pregrada, [2021]- .
69 Izvje规e o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske 緐panije za 2014/2015. godinu [e-dokument] / Savjet mladih Vukovarsko-srijemske 緐panije. - Vinkovci : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2015.
70 Izvje规e o radu Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske za 2008. i 2009. godinu [e-dokument] / Savjet za mlade. - Zagreb : Savjet za mlade, 2010.
71 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Krapinsko-zagorska 緐panija, 畊panijski Savjet mladih. - [Krapina] : Krapinsko-zagorska 緐panija, 2016- .
72 Izvje规e o radu 畊panijskog savjeta mladih za razdoblje 2013. godine [e-dokument] / Krapinsko-zagorska 緐panija, Upravni odjel za poslove 畊panijske skup箃ine. - Krapina : 畊panija krapinsko-zagorska, 2014.
73 Izvje规e o sudjelovanju Hrvatskih sporta筧 na XIII. ljetnom Europskom olimpijskom festivalu mladih Tbilisi, Gruzija, od ... do ... [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor, Ured za olimpijski program. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2015- .
74 Izvje规e o sudjelovanju Hrvatskih sporta筧 na XIV. ljetnom Europskom olimpijskom festivalu mladih Gy鮮, Ma餫rska, od ... do ... [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor, Ured za olimpijski program. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2017- .
75 Izvje规e o sudjelovanju hrvatskih sporta筧 na XVI. ljetnom Europskom olimpijskom festivalu mladih Banska Bistrica, Slova鑛a, 24. do 30. 07. 2022. [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2022.
76 Izvje规e o sudjelovanju hrvatskih 筽orta筧 na II. Zimskim olimpijskim igrama mladih Lillehammer 2016. [e-dokument] = Lillehammer 2016 : Youth Olympic Games / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2016.
77 Izvje规e o za箃iti zdravlja djece u okviru djelatnosti primarne zdravstvene za箃ite u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Slu綽a za socijalnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Slu綽a za socijalnu medicinu, 2004- .
78 Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog 鎢dore餫 na 箃etu djece i maloljetnika : uloga stvarnih dokaza [tisak] / Du筴o Modly ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 1999. - (Krimarak ; 6).
79 Kocka i mladi [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja ; Ministarstvo unutarnjih poslova ; Ministarstvo za箃ite okoli筧 i prirode ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2013. ISBN 978-953-161-281-4.
80 Komentar Zakona o sudovima za mlade i kaznenih djela na 箃etu djece i maloljetnika [tisak] / Franjo Hirjan, Mladen Singer ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-161-103-3.
81 Kompas - priru鑞ik : odgoj mladih za ljudska prava [tisak] / Vije鎒 Europe. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄, 2003.
82 Kona鑞i prijedlog zakona o vije鎖ma mladih [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/24] Dvadeset 鑕tvrta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-01-24/2007-02-22] : prilozi za raspravu).
83 Lokalni program djelovanja za mlade na podru鑚u Grada Drni筧 2009 - 2013 [e-dokument] / Grad Drni, Savjet mladih Grada Drni筧. - Drni : Gradsko vije鎒 Grada Drni筧, 2009.
84 Lokalni program djelovanja za mlade Op鎖ne Medulin 2021. - 2025. [e-dokument] / Op鎖na Medulin. - Medulin : Op鎖na Medulin, 2022.
85 Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekov鑙ni za razdoblje 2018.-2023. godine [e-dokument] / Op鎖na Bedekov鑙na, Na鑕lnik. - Bedekov鑙na : Op鎖na Bedekov鑙na, 2018.
86 Lokalni program za mlade Grada Labina [e-dokument] / Grad Labin. - Labin : Grad Labin, 2015.
87 Lokalni program za mlade Grada Opatije 2018. - 2021. [e-dokument] / Grad Opatija. - Opatija : Grad Opatija, 2019.
88 Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. [e-dokument] / Grad Pula. - Pula-Pola : Grad Pula, 2017.
89 Lokalni program za mlade Grada Vrbovca 2016.-2020. [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Vrbovca. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2017.
90 Lokalni program za mlade Grada Zaboka : za razdoblje od 2021.do 2025. godine [e-dokument] / Grad Zabok. - Zabok : Grad Zabok, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655