Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Politika zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Općina Tisno, Načelnik. - Tisno : Općina Tisno, 2018.
272 Politika zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2018.
273 Politika zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Veleučilište u Rijeci. - Rijeka : Veleučilište u Rijeci, [2021].
274 Politika zaštite osobnih podataka Agencije za lijekove i medicinske proizvode [e-dokument] / Agencija za lijekove i medicinske proizvode. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2019.
275 Politika zaštite osobnih podataka Hrvatskih šuma : društva s ograničenom odgovornošću [e-dokument] / Hrvatske šume. - Zagreb : Hrvatske šume, 2018.
276 Politika zaštite osobnih podataka Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu [e-dokument] / Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Ravnateljica. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2018.
277 Politika zaštite osobnih podataka Instituta za filozofiju [e-dokument] / Institut za filozofiju. - Zagreb : Institut za filozofiju, 2021.
278 Politika zaštite podataka [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, 2018.
279 Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja [e-dokument] / Državna ergela Đakovo i Lipik. - Đakovo : Državna ergela Đakovo i Lipik, 2023.
280 Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Općinskog suda u Bjelovaru [e-dokument] / Općinski sud u Bjelovaru. - Bjelovar : Općinski sud u Bjelovaru, 2022.
281 Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja Centra za posebno skrbništvo [e-dokument] / Centar za posebno skrbništvo. - Zagreb : Centar za posebno skrbništvo, 2014.
282 Poseban popis arhivskoga i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, [2015.].
283 Poseban popis gradiva Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu s rokovima čuvanja dokumenata [tisak] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, [2011?].
284 Poseban popis gradiva Upravnog suda u Osijeku s rokovima čuvanja [e-dokument] / Upravni sud u Osijeku. - Osijek : Upravni sud u Osijeku, 2019.
285 Posebni popis arhivskog gradiva s rokovima čuvanja [e-dokument] / Vrhovni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2007.
286 Posebni popis gradiva s rokovima čuvanja [e-dokument] / Hrvatski restauratorski zavod. - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2017.
287 Posebni popis čuvanja računovodstvenih knjiga i dokumentacije u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske [e-dokument] / Vrhovni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2011.
288 Poslovnik o načinu rada Instituta na svojim sjednicama [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2011.
289 Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatske liječničke komore [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2019.
290 Poslovnik o radu Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku [e-dokument] / Veleučilište u Šibeniku. - Šibenik : Veleučilište u Šibeniku, 2010.
291 Poslovnik o radu Stručnog povjerenstva za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Stručno povjerenstvo za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2018.
292 Poslovnik o radu Upravnog odbora [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, 2017.
293 Poslovnik o radu Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta [e-dokument] / Hrvatski veterinarski institut. - Zagreb : Hrvatski veterinarski institut, 2017.
294 Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Kornati" [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Kornati". - Murter : Javna ustanova "Nacionalni park Kornati", 2017.
295 Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta [e-dokument] / Hrvatski veterinarski institut. - Zagreb : Hrvatski veterinarski institut, 2017.
296 Poslovnik Skupštine Hrvatskog akademskog sportskog saveza (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Hrvatski akademski sportski savez. - Zagreb : Hrvatski akademski sportski savez, 2017.
297 Poslovnik Upravnog vijeća Centra za regionarne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcijskog plana u Splitu [e-dokument] / Upravno vijeće Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcijskog plana u Splitu. - Split : Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcijskog plana u Splitu, 2015.
298 Postupovnik o provođenju izbora u znanstvena zvanja, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i radna mjesta [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, 2015.
299 Povelja o unutarnjoj reviziji [e-dokument] / Državna geodetska uprava, Samostalni odjel za unutarnju reviziju. - Zagreb : Državna geodetska uprava, 2014.
300 Povelja o unutarnjoj reviziji [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ured za unutarnju reviziju. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ured za unutarnju reviziju, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655