Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Europski prevencijski kurikulum : priručnik za donositelje odluka, kreatore javnog mišljenja i kreatore politika u području znanstveno utemeljene prevencije uporabe sredstava ovisnosti [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo ; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2020.
122 Europsko istraživanje o pušenju, alkoholu i drogama među učenicima : izvješće za Republiku Hrvatsku i Grad Zagreb [tisak + e-dokument] / Marina Kuzman... [et al.]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo : Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, 2008. ISBN 978-953-7031-26-8.
123 Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima 2019. [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022. ISBN 953-7031-15-2.
124 Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima ESPAD [e-dokument] = The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs : Prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata 2015. godine / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.
125 Evaluacija nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga (2006.-2012.) : sažetak rezultata [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, [2011.].
126 Evidencija i analiza podataka o radnicima i poslodavcima koji rade s karcinogenima i mutagenima : [2015] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2016].
127 Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade radnici sa karcinogenim i mutagenim tvarima, plan i program edukacije radnika koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima i predlaganje mjera prevencije bolesti uzrokovanih karcinogenim i mutagenim tvarima [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2013.].
128 Evidencija podataka o stručnjacima zaštite na radu : [2015] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2016].
129 Evidencija radnika i poslodavaca kod kojih rade radnici sa karcinogenim i mutagenim supstancama, plan i program edukacije radnika koji rade sa karcinogenim i mutagenim supstancama i predlaganje mjera prevencije bolesti uzrokovanih karcinogenim i mutagenim spojevima [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2012.].
130 Evidencija radnika koji kod poslodavaca rade s karcinogenim i mutagenim supstancama, statistička analiza, utvrđen broj oboljelih i predlaganje mjera prevencije [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2011.].
131 Evidencija stručnjaka u području zaštite na radu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2011.].
132 Financijski izvještaji ... [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Rijeka : Hrvatska komora primalja, 2016- .
133 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za ... sa Izvješćem neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska komora dentalne medicine. - Zagreb : Hrvatska komora dentalne medicine, 2016- .
134 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od ... do ... [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2018-.
135 Financijski plan 2022.-2024. godinu [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, 2022.
136 Financijski plan Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka. - Rijeka : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, 2022.
137 Financijski plan Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023.godinu [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split. - Split : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split, 2020.
138 Financijski plan Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.godinu [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split. - Split : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split, 2021.
139 Financijski plan HLJK za ... [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2018-.
140 Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2015. godinu (Planirani prihodi i rashodi) [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Zagreb : Hrvatska agencija za hranu, 2015.
141 Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2016. godinu (Planirani prihodi i rashodi) [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Zagreb : Hrvatska agencija za hranu, 2016.
142 Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2017. godinu (Planirani prihodi i rashodi) [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Zagreb : Hrvatska agencija za hranu, 2017.
143 Financijski plan Hrvatske komore primalja za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Rijeka : Hrvatska komora primalja, 2015.
144 Financijski plan Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2014.
145 Financijski plan Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2016.
146 Financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.
147 Financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2018.
148 Financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2019.
149 Financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2020.
150 Financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655