Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 Iskra smjernice za grlobolju : dijagnostički i terapijski pristup [tisak] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2009.
302 Istraživanje kvalitete (naizgled) istih proizvoda na tržištima starih i novih država članica EU - završni izvještaj [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za hranu, 2017.
303 Istraživanje kvalitete i zadovoljstva pacijenata zdravstvenim uslugama u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / urednici Neven Ljubičić, Željko Baklaić, Branimir Tomić. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2006. ISBN 953-6930-21-8 ; 953-7031-19-5.
304 Istraživanje kvalitete i zadovoljstva pacijenata zdravstvenim uslugama u djelatnosti opće/obiteljske medicine Republike Hrvatske [tisak] / urednici Neven Ljubičić... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2006. ISBN 978-953-7031-22-0.
305 Istraživanje kvalitete i zadovoljstva zdravstvenom zaštitom korisnika djelatnosti opće/obiteljske medicine [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ; Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2006. ISBN 978-953-6930-23-4 (MZSS) ; 978-953-7031-22-0 (HZJZ).
306 Istraživanje o uporabi duhana u odrasloj populaciji Republike Hrvatske : (Tobacco Questions for Surveys - TQS) [e-dokument] / autori: Vlasta Dečković Vukres ; Ana Ivičević Uhernik ; Sandra Mihel. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2015. ISBN 978-953-7031-58-9.
307 Istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika [e-dokument] = Health behaviour in school-aged children - HBSC 2013/2014 : osnovni pokazatelji zdravlja i dobrobiti učenika i učenica u Hrvatskoj / autori: Ivana Pavić Šimetin... [et al.]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016. ISBN 978-953-7031-59-6.
308 Istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika [e-dokument] = Health behaviour in school-aged children - HBSC 2017/2018 : osnovni pokazatelji zdravlja i dobrobiti učenika i učenica u Hrvatskoj / autori: Ivana Pavić Šimetin, Mišela Žehaček Živković, Anja Belavić ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2020. ISBN 978-953-7031-59-6.
309 Istraživanje prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u Hrvatskoj - Bio-bihevioralno istraživanje metodom uzorkovanja upravljanim ispitanicima u Zagrebu, Splitu i Rijeci [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022.
310 Istraživanje usklađenosti programa prevencije ovisnosti s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) - doprinos unaprjeđenju prevencije ovisnosti u RH : izvješće o provedenim aktivnostima znanstveno-istraživačkog projekta [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2016.
311 Istraživačko izvješće - Kohortno istraživanje - Smrtnost osoba koje su liječene zbog uporabe psihoaktivnih droga u razdoblju od 2010. do 2019. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2021. ISBN 953-7031-15-2.
312 Izbor dijagnostike u kliničkoj praksi : izbor radioloških dijagnostičkih postupaka : izvješće znanstvene grupe Svjetske zdravstvene organizacije [tisak] / Svjetska zdravstvena organizacija ; preveo i priredio Andrija Hebrang. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 1996. ISBN 953-96759-0-1.
313 Izmjena i dopuna Poslovnika Stegovnog vijeća [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022.
314 Izvanbolnička hitna medicinska služba : priručnik za doktore medicine [e-dokument] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2018.
315 Izvanbolnička hitna medicinska služba : priručnik za medicinske sestre-medicinske tehničare [e-dokument] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2018.
316 Izvanbolnička hitna medicinska služba : priručnik za vozače [e-dokument] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2018.
317 Izvještaj : projekt: Zadovoljstvo čitatelja [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2012.
318 Izvještaj HIV - Hrvatska [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.
319 Izvještaj o mjerenju i praćenju kakvoće zraka za mjesec .. godine ....na području grada Zagreba [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2009.- .
320 Izvještaj o praćenju kakvoće zraka na lokalitetu Potpićan (Zajci-Cinzebi) : (izvještaj za 2009. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, [Jedinica za higijenu okoline]. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2010.
321 Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija : za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, [2015].
322 Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje ... do ... [e-dokument] / Hrvatska komora psihoterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2020-.
323 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima : za razdoblje... [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, 2016- .
324 Izvještaj o radu Hrvatske udruge primalja za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2007- .
325 Izvještaj o radu u 1997. [tisak] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 1998.
326 Izvještaj o radu u 1998. [tisak] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 1999.
327 Izvještaj o radu u 1999. [tisak] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2000.
328 Izvještaj o radu u 2000. [tisak] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2001.
329 Izvještaj o radu u 2001. [tisak] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2002.
330 Izvještaj o radu u 2002. [tisak] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2003.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655