Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 2005 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2005.
2 2006 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2006.
3 2007 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2007.
4 2008 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2009.
5 2009 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2010.
6 2013 : Economic Programme of Croatia [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
7 Action Plan for Implementation of the Open Government Partnership Initiative in the Republic of Croatia in the period up to 2020 [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
8 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
9 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
10 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
11 Aktualni osvrti [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2008- . ISSN 1848-4085.
12 Convergence programme of the Republic of Croatia for 2020 and 2021 [e-dokument] / Goverment of the Republic of Croatia. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2019].
13 Convergence programme of the Republic of Croatia for the period 2022 and 2024 [e-dokument] / Goverment of the Republic of Croatia. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2021.
14 Development strategy of public internal financial control in the Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2005.
15 Ekonomski program Republike Hrvatske 2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
16 EU criteria with special emphasis on the economic convergence criteria - Where is Croatia? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend... [et al.]. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 13).
17 Finpol : glasilo Financijske policije Republike Hrvatske [tisak] / Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijska policija. - Zagreb : Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijska policija, 1994-2001. ISSN 1331-4246. NE IZLAZI VIŠE!.
18 Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [davanje mišljenja Hrvatskome saboru] [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/047] Četrdeset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-29] : prilozi za raspravu).
19 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [e-dokument] / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
20 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije u 2004. / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
21 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za ... godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
22 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2003. godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
23 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2005. godinu : davanje mišljenja Hrvatskom saboru [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/183] Sto osamdeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-07] prilozi za raspravu).
24 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2006. godinu / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
25 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2007. godinu / [Financijska agencija (FINA), izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
26 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2008. godinu [e-dokument] / [Nadzorni odbor Financijske agencije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
27 Godišnji plan rada Ministarstva financija za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
28 Godišnji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
29 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 33. "Financijske i proračunske odredbe" [e-dokument]
30 IPF notes [e-dokument] / Institute of Public Finance, Zagreb. - Zagreb : Institut za javne financije, 2021-. ISSN 2787-7639.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655