Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 Iskorak 2001 : razvojna strategija Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2002.
302 ISPA 2001 : proceedings of the 2nd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis : Pula, Croatia, June 19-21, 2001 [tisak] / editors Sven Lončarić and Hrvoje Babić. - Zagreb : University Computing Center, University of Zagreb, 2001. ISBN 953-96769-4-0.
303 Istraživačka strategija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2021.-2026. [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2021.
304 Istraživačka strategija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli : 2016. - 2020. [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016.
305 Istraživačka strategija Sveučilišta u Zagrebu 2008.-2013. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2008.
306 Istraživačka umjetnička strategija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2022.-2026. [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2023.
307 Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 i socijalne izolacije: iskustva i potrebe studenata i djelatnika visokih učilišta [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2020.
308 Izdavački standard Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / izradila Radna skupina: Lada Badurina ... [et al.]. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2013.
309 Izjava HAZU o obnovi Zagreba nakon potresa 22. ožujka 2020. [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2020.
310 Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o praćenju provedbe reforme obrazovanja [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015.
311 Izjava o klimatskim promjenama [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2020.
312 Izvještaj o prihodima i rashodima, primcima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, [2015].
313 Izvještaj o auditu : datum audita: ... [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2016-.
314 Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja neprofitne organizacije za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2021-.
315 Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za .... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2019- .
316 Izvještaj o provedenim aktivnostima u fazi naknadnog praćenja u postupku vanjske periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije. - Split : Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije, 2014.
317 Izvještaj o radu računalnog klastera Isabella u ... godini [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2008- .
318 Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2002- .
319 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje ... [e-dokument] / Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet. - Zagreb : Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, 2015-.
320 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje: ... [e-dokument] / Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu. - Knin : Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu, 2020- .
321 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje: ... [e-dokument] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2015- .
322 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje: ... [e-dokument] / Sveučilište u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, 2016-.
323 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje: .... [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2014- .
324 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2022-.
325 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2017- .
326 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Sveučilište Sjever. - Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2016- .
327 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2016- .
328 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Sveučilište u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2015- .
329 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017- .
330 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje:... [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2014- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655