Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Godi筺je izvje规e o provedbi strate筴og programa znanstvenih istra緄vanja za ... godinu u odnosu na Istra緄va鑛u strategiju Sveu鑙li箃a 2021. - 2026. [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli, 2022-.
272 Godi筺je izvje规e o provedbi strate筴og programa znanstvenih istra緄vanja za ... godinu u odnosu na Istra緄va鑛u strategiju Sveu鑙li箃a 2016. - 2020. [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli, 2021-.
273 Godi筺je izvje规e o radu CARNet-a za ... godinu [e-dokument] / CARNet. - Zagreb : CARNet, 2003- .
274 Godi筺je izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, [2015]- .
275 Godi筺je izvje规e rektora za mandatno razdoblje ... - ... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli, 2021-.
276 Godi筺je izvje规e rektorice Sveu鑙li箃a o radu i poslovanju Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku .../... godinu [tisak] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Rektorica Gordana Kralik. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010- .
277 Godi筺je izvje规e za 2008. godinu : Nacionalne zaklade za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske [e-dokument] / Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, (2009).
278 Godi筺je izvje规e za 2009. godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, 2010.
279 Godi筺ji izvje箃aj Nacionalnog CERT-a za ... godinu [e-dokument] / CARNet. - Zagreb : CARNet, 2018-.
280 Godi筺ji izvje箃aj o provedbi programskog ugovora ak. godina 2020./2021. [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli, [2021].
281 Godi筺ji izvje箃aj o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapre餴vanja kvalitete na Sveu鑙li箃u u Dubrovniku za ... godinu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveu鑙li箃e u Dubrovniku, 2015- .
282 Godi筺ji plan aktivnosti za akademsku .../... godinu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Centar za unaprje餰nje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Centar za unaprje餰nje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, 2012- .
283 Godi筺ji plan unutarnje revizije za 2016. godinu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Samostalni odjel za unutarnju reviziju Sveu鑙li箃a. - Osijek : Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Samostalni odjel za unutarnju reviziju Sveu鑙li箃a, 2016.
284 Godi筺ji program rada za ... godinu [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Po綼r. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Po綼r, 2023-.
285 Guidelines for the development, accreditation and implementation of joint programmes [e-dokument] / [autori: Emita Blagdanc... [et al.]]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2016. ISBN 978-953-8103-01-8.
286 Hrvatska : strategija razvoja [tisak] / glavni urednik 甧ljko Bujas. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1994. - (Posebna izdanja HAZU). ISBN 953-154-033-0.
287 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti [tisak] = Croatian Academy of Sciences and Arts / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - HAZU. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998.
288 Hrvatska nacionalna grid infrastruktura : izvje箃aj za mjesec .. godine .... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Sveu鑙li筺i ra鑥nski centar.
289 Hrvatski glasnik intelektualnog vlasni箃va : slu綽eno glasilo Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo = Croatian intellectual property gazette [tisak + e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 1997- . ISSN 1331-2030 ; 1847-3024 (od 2011).
290 Human resources strategy for researchers : action plan [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2011.
291 Human resources strategy for researchers : internal analysis [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2010.
292 Human resources strategy for researchers at University of Dubrovnik : the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the recruitment of researchers : towards more open, rewarding and attractive working environment for researchers [e-dokument] / University of Dubrovnik. - Dubrovnik : University of Dubrovnik, [2011.].
293 Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) i Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK) : izvje箃aj za mjesec ... godine .... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Sveu鑙li筺i ra鑥nski centar. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Sveu鑙li筺i ra鑥nski centar, 2014-.
294 Informacijski sustav visokih u鑙li箃a [tisak + e-dokument] / Mirta Baranovi... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2003. ISBN 953-6755-08-4.
295 Information catalogue of the Croatian Science Foundation [e-dokument] / Croatian Foundation for Science. - Zagreb : Croatian Foundation for Science, 2012.
296 Informativna bro箄ra = Info Brochure [tisak] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, [2015].
297 Inovacijska strategija Sveu鑙li箃a u Rijeci [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2012.
298 Inovacijska strategija Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, 2009. ISBN 978-953-6002-49-8.
299 Internal analysis : the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the recruitment of researchers : a Human Resources Strategy for Researchers incorporating the Chartea and Code [e-dokument] / University of Dubrovnik. - Dubrovnik : University of Dubrovnik, [2011.].
300 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji Sveu鑙li箃a u Slavonskom Brodu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveu鑙li箃e u Slavonskom Brodu, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655