Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

61 Pretpristupni ekonomski program 2007.-2009. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006.
62 Pretpristupni ekonomski program 2008.-2010. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007.
63 Pretpristupni ekonomski program 2009.-2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
64 Pretpristupni ekonomski program 2009.-2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/66] Šezdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-22] prilozi za raspravu).
65 Pretpristupni ekonomski program 2010. - 2012. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/37] Trideset sedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-01-21] prilozi za raspravu).
66 Pretpristupni ekonomski program 2010.-2012. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
67 Pretpristupni ekonomski program 2011.-2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
68 Pretpristupni ekonomski program : 2009.-2011. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2009.
69 Pretpristupni ekonomski program [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/274] Dvjesto sedamdeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-29] prilozi za raspravu).
70 Price level convergence: Croatia, transition countries and the EU [tisak + e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB working papers ; 13).
71 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
72 Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
73 Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2009. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/65] Šezdesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-15] prilozi za raspravu).
74 Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/65] Šezdesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-15] prilozi za raspravu).
75 Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole - Središnja harmonizacijska jedinica, 2012.
76 Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole [tisak] / Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, 2012. ISBN 978-953-7869-05-2.
77 Procedura za postupanje u slučaju zahtjeva za studijskim posjetom/međunarodnom suradnjom Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija Republike Hrvatske : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2014.
78 Procedure for acting in case of request for study visit/international cooperation to the Central harmonization unit within the Ministry of finance of the Republic of Croatia : version 1.0 [e-dokument] / Ministry of Finance, Directorate for Financial Management, Internal Revision and Supervision of the Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, Directorate for Financial Management, Internal Revision and Supervision of the Ministry of Finance, 2014.
79 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2017. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
80 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2015. - 2018. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2015.
81 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2019. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2016.
82 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2017.
83 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2021. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
84 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2022. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
85 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2021. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2020.
86 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2021.
87 Public internal financial control development action plan [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2012.
88 Revizijska politika za područje statistike nacionalnih računa i državnih financija : statistike prekomjernoga proračunskog manjka [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2021].
89 Risk management guidelines : version 1 : june 2009 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2009.
90 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/276] Dvjesto sedamdeset i šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-12-18] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655