Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Financijski izvje箃aji i izvje规e neovisnog revizora za godinu zavr筫nu ... [e-dokument] / Hrvatski operator tr緄箃a energije d.o.o.. - Zagreb : Hrvatski operator tr緄箃a energije d.o.o., 2020- .
182 Financijski izvje箃aji i mi筶jenje neovisnog revizora za godinu koja je zavr筰la 31. prosinca 2012. [e-dokument] / Zra鑞a luka Dubrovnik. - Dubrovnik : Zra鑞a luka Dubrovnik, 2013.
183 Financijski izvje箃aji i revizorsko izvje规e o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja za ... godinu [e-dokument] / Lu鑛a uprava Zadar. - Zadar : Lu鑛a uprava Zadar, 2016- .
184 Financijski izvje箃aji i revizorsko izvje规e o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja za 2015. godinu [e-dokument] / Lu鑛a uprava Zadar. - Zagreb : Lu鑛a uprava Zadar, 2016.
185 Financijski izvje箃aji na dan ... godine zajedno s Izvje箃ajem neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2013- .
186 Financijski izvje箃aji na datum ... zajedno s izvje规em neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska regulatorna agencija za mre緉e djelatnosti. - Zagreb : Hrvatska regulatorna agencija za mre緉e djelatnosti, 2015- .
187 Financijski izvje箃aji na datum 31. prosinca 2012. zajedno s izvje规em neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska agencija za po箃u i elektroni鑛e komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za po箃u i elektroni鑛e komunikacije, 2013.
188 Financijski izvje箃aji na datum 31. prosinca 2013. zajedno s izvje规em neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska agencija za po箃u i elektroni鑛e komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za po箃u i elektroni鑛e komunikacije, 2014.
189 Financijski izvje箃aji neprofitnih organizacija za ... godinu [e-dokument] / Lu鑛a uprava Zadar. - Zadar : Lu鑛a uprava Zadar, 2021-.
190 Financijski izvje箃aji neprofitnih organizacija za ... sa Izvje规em neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska komora dentalne medicine. - Zagreb : Hrvatska komora dentalne medicine, 2016- .
191 Financijski izvje箃aji neprofitnih organizacija za .... [e-dokument] / Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija. - Split : Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija, 2016- .
192 Financijski izvje箃aji neprofitnih organizacija za .... [e-dokument] / Hrvatski akademski sportski savez. - Zagreb : fHrvatski akademski sportski savez, 2017- .
193 Financijski izvje箃aji o radu 緐panijskih lu鑛ih uprava Primorsko-goranske 緐panije za 2014. godinu ; Izvje箃aj o izvr筫nju godi筺jeg programa rada i razvoja 緐panijskih lu鑛ih uprava Primorsko-goranske 緐panije za 2014. godinu [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2015.
194 Financijski izvje箃aji Projekta i Izvje箃aj o Posebnom ra鑥nu zajedno s Neovisnim revizorskim mi筶jenjem za godinu koja je zavr筰la ... : projekt Odr緄vih hrvatskih 緀ljeznica u Europi zajam me饀narodne banke za obnovu i razvoj br.8500 HR [e-dokument] / H Infrastruktura. - Zagreb : H Infrastruktura, 2016- .
195 Financijski izvje箃aji Projekta i Izvje箃aj o Posebnom ra鑥nu zajedno s Neovisnim revizorskim mi筶jenjem za godinu koja je zavr筰la ... : projekt Odr緄vih hrvatskih 緀ljeznica u Europi zajam me饀narodne banke za obnovu i razvoj br.8501 HR [e-dokument] / H Putni鑛i prijevoz. - Zagreb : H Putni鑛i prijevoz, 2018- .
196 Financijski izvje箃aji za 2009. godinu zajedno s izvje箃ajem neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2010.
197 Financijski izvje箃aji za 2012. godinu i Izvje规e neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska energetska regulatorna agencija. - Zagreb : Hrvatska energetska regulatorna agencija, 2013.
198 Financijski izvje箃aji za godinu koja je zavr筰la .... godine zajedno s Izvje箃ajem o uvidu neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatski akademski sportski savez. - Zagreb : fHrvatski akademski sportski savez, 2015- .
199 Financijski izvje箃aji za godinu koja je zavr筰la 31. prosinca ... [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021-.
200 Financijski izvje箃aji za godinu koja je zavr筰la 31. prosinca 2012. zajedno s izvje箃ajem neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2014.
201 Financijski izvje箃aji za godinu zavr筫nu na dan 31. prosinca 2013. godine zajedno s izvje箃ajem neovisnog revizora [e-dokument] / Adriatic Croatia International Club. - Opatija : Adriatic Croatia International Club, 2013.
202 Financijski izvje箃aji za posebne namjene Hrvatska zaklada za znanost za Fond "Jedinstvo uz pomo znanja" za godinu koja je zavr筰la ... [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016- .
203 Financijski izvje箃aji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. godine [e-dokument] / Jadroplov d.d.. - Split : Jadroplov d.d., 2010.
204 Financijski izvje箃aji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011. godine [e-dokument] / Jadroplov d.d.. - Split : Jadroplov d.d., 2012.
205 Financijski izvje箃aji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine [e-dokument] / Jadroplov d.d.. - Split : Jadroplov d.d., 2012.
206 Financijski izvje箃aji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine [e-dokument] / Jadroplov d.d.. - Split : Jadroplov d.d., 2013.
207 Financijski izvje箃aji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine [e-dokument] / Jadroplov d.d.. - Split : Jadroplov d.d., 2014.
208 Financijski izvje箃aji za razdoblje od 01.01. do 30.09.2010. godine [e-dokument] / Jadroplov d.d.. - Split : Jadroplov d.d., 2010.
209 Financijski izvje箃aji za razdoblje od 01.01. do 30.09.2011. godine [e-dokument] / Jadroplov d.d.. - Split : Jadroplov d.d., 2012.
210 Financijski izvje箃aji za razdoblje od 01.01. do 30.09.2012. godine [e-dokument] / Jadroplov d.d.. - Split : Jadroplov d.d., 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655