Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Anual report : 2008 [e-dokument] / Croatian Energy Regulatory Agency. - Zagreb : Croatian Energy Regulatory Agency, 2009.
62 Benchmarking poslovnih subjekata u turizmu - rezultati 2016. [e-dokument] / Glavni ured Hrvatske turističke zajednice. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2017.
63 Bilanca : na dan 31. prosinca 2015. [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2016].
64 Bilanca : stanje na dan ... [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2015-.
65 Bilanca : stanje na dan ... [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2015- .
66 Bilanca : stanje na dan ... [e-dokument] / Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2014- .
67 Bilanca : stanje na dan ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- .
68 Bilanca : stanje na dan ... [e-dokument] / Nacionalni park Plitvička jezera. - Plitvička Jezera : Nacionalni park Plitvička jezera, 2014- .
69 Bilanca : stanje na dan ... godine [e-dokument] / Hrvatski centar za razminiranje. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2016-.
70 Bilanca : stanje na dan ... godine [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Brijuni. - Brijuni : Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, 2016-.
71 Bilanca : stanje na dan ... godine [e-dokument] / Park prirode Medvednica. - Zagreb : Park prirode Medvednica, 2015-.
72 Bilanca : stanje na dan ... godine [e-dokument] / Visoki upravni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 2014- .
73 Bilanca : stanje na dan 31. prosinca 2014. godine [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2015.].
74 Bilanca : stanje na dan 31. prosinca 2014. godine [e-dokument] / Grad Pag. - Pag : Grad Pag, 2014.
75 Bilanca : stanje na dan 31. prosinca 2014. godine [e-dokument] / Hrvatska knjižnica za slijepe. - Zagreb : Hrvatska knjižnica za slijepe, [2015].
76 Bilanca : stanje na dan 31. prosinca 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Zatvor u Sisku. - Sisak : Ministarstvo pravosuđa, Zatvor u Sisku, 2014.
77 Bilanca : stanje na dan 31. prosinca 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, [2015].
78 Bilanca : stanje na dan 31. prosinca 2014. godine [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, [2015].
79 Bilanca : stanje na dan 31. prosinca 2015. godine [e-dokument] / Državna geodetska uprava. - Zagreb : Državna geodetska uprava, 2015- .
80 Bilanca : stanje na dan 31. prosinca 2015. godine [e-dokument] / Institut za migracije i narodnosti. - Zagreb : Hrvatska knjižnica za slijepe, [2016].
81 Bilanca Hrvatske narodne banke (aktiva) [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2012.].
82 Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija : za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, [2015].
83 Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija : za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, [2014].
84 Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. [e-dokument] / Hrvatska energetska regulatorna agencija. - Zagreb : Hrvatska energetska regulatorna agencija, [2014].
85 Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. [e-dokument] / Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. - Zagreb : Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, [2012].
86 Bilanca neprofitne organizacije : stanje na dan 31. 12. 2013. [e-dokument] / Turistička zajednica Grada Makarske. - Makarska : Turistička zajednica Grada Makarske, 2013.
87 Bilanca neprofitne organizacije : stanje na dan 31. 12. 2014. [e-dokument] / Turistička zajednica Grada Makarske. - Makarska : Turistička zajednica Grada Makarske, 2014.
88 Bilanca neprofitne organizacije : stanje na dan 31. 12. 2014. godine [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, [2015].
89 Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2008. [e-dokument] / Hrvatska pošta. - Zagreb : Hrvatska pošta, 2009- .
90 Bilanca stanje na dan 31.12.2013. (obrazac POD-BIL) [e-dokument] / Pomorski centar za elektroniku. - Split : Pomorski centar za elektroniku, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655