Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Statut (pro鑙规eni tekst) [2022] [e-dokument] / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Javni znanstveni institut Republike Hrvatske. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2022.
32 Statut (pro鑙规eni tekst) [2022] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2022.
33 Statut (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Po綼r. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Po綼r, 2015.
34 Statut (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gra餰vinski fakultet Osijek. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2015.
35 Statut (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, 2006.
36 Statut (pro鑙规eni tekst, s izmjenom od 27. rujna 2017. i 3. srpnja 2019.) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet, 2019.
37 Statut (pro鑙规eni tekst, s izmjenom od 27. rujna 2017.) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet, 2016.
38 Statut - pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2014.
39 Statut : (pro鑙规eni tekst) : [2016] [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2016.
40 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2011.
41 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2019.
42 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2021.
43 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2009.
44 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Institut za medicinska istra緄vanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istra緄vanja i medicinu rada, 2009.
45 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃a u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Filozofski fakultet Sveu鑙li箃a u Splitu, 2011.
46 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Kineziolo筴i fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Kineziolo筴i fakultet, 2009.
47 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Pomorski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Pomorski fakultet, 2006.
48 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2011.
49 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 2011.
50 Statut : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Veleu鑙li箃e u Vara綿inu. - Vara綿in : Veleu鑙li箃e u Vara綿inu, 2011.
51 Statut : (pro鑙规eni tekst) [tisak + e-dokument] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2011.
52 Statut : (pro鑙规eni tekst/ 2010.) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti, 2010.
53 Statut : [2010] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Ekonomski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2010.
54 Statut : [2013] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Grafi鑛i fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Grafi鑛i fakultet, 2013.
55 Statut : [2014] [e-dokument] / Institut dru箃venih znanosti Ivo Pilar. - Zagreb : Institut dru箃venih znanosti Ivo Pilar, 2014.
56 Statut : [2014] [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2014.
57 Statut : [2014] [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, 2014.
58 Statut : [2014] [e-dokument] / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Javni znanstveni institut Republike Hrvatske. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014.
59 Statut : [2014] [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Institut za turizam, 2014.
60 Statut : [2014] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655