Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

541 Godi筺je izvje规e o poslovanju APN-a za ... godinu [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2011- .
542 Godi筺je izvje规e o pra鎒nju emisija one鑙规uju鎖h tvari u zrak iz nepokretnih izvora na teritoriju Republike Hrvatske u .... godini [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva i odr緄vog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva i odr緄vog razvoja, 2019-.
543 Godi筺je izvje规e o provedbi provedbenog plana Ministarstva gospodarstva i odr緄vog razvoja za razdoblje 2021.-2024. godine za ..... godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva i odr緄vog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva i odr緄vog razvoja, 2021-.
544 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 2021. - 2024. za godinu .... [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021- .
545 Godi筺je izvje规e o radu Agencije za za箃itu tr緄筺og natjecanja ... [e-dokument] / Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja. - Zagreb : Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja, 1999- .
546 Godi筺je izvje规e o radu Agencije za za箃itu tr緄筺og natjecanja u odnosu na dr綼vne potpore i Godi筺je izvje规e o dr綼vnim potporama za 2003. godinu [e-dokument] / Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja. - Zagreb : Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja, 2004.
547 Godi筺je izvje规e o radu Ministarstva gospodarstva za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, [2015- ].
548 Godi筺je izvje规e o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za ... godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za osiguranje izvoza. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2010.] - .
549 Godi筺je izvje规e o radu za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
550 Godi筺je izvje规e o radu za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
551 Godi筺je izvje规e o radu za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
552 Godi筺je izvje规e o realizaciji Financijskog plana za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2018- .
553 Godi筺je izvje规e o stanju zadru緉og poduzetni箃va za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski centar za zadru緉o poduzetni箃vo. - Zagreb : Hrvatski centar za zadru緉o poduzetni箃vo, 2016-.
554 Godi筺je izvje规e za 2002. godinu [tisak + e-dokument] / Hrvatska garancijska agencija. - Zagreb : Hrvatska garancijska agencija, 2002.
555 Godi筺je izvje规e za 2003. : za箃ita zdravlja, sigurnost i za箃ita okoli筧 [e-dokument] = 2003 Report : health, safety and environment / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA,d.d., (2004).
556 Godi筺je izvje规e za 2003. godinu : INA i korporativna dru箃vena odgovornost [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2004.
557 Godi筺je izvje规e za 2004. : za箃ita zdravlja, sigurnost i za箃ita okoli筧 [e-dokument] = 2004 Annual report : health, safety and environment / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA,d.d., (2005).
558 Godi筺je izvje规e za 2004. godinu : INA i korporativna dru箃vena odgovornost [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2005.
559 Godi筺je izvje规e za 2005. godinu : INA i korporativna dru箃vena odgovornost [tisak + e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2006.
560 Godi筺ji dokument objavljenih informacija u 2011. godini [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2012.
561 Godi筺ji dokument objavljenih informacija u 2012. godini [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2013.
562 Godi筺ji financijski izvje箃aj poduzetnika za ... godinu [e-dokument] / Dr綼vne nekretnine. - Zagreb : Dr綼vne nekretnine, 2016- .
563 Godi筺ji financijski izvje箃aji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2011- .
564 Godi筺ji financijski izvje箃aji i izvje规e neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja za ... godinu [e-dokument] / BDO Croatia d.o.o.. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2018- .
565 Godi筺ji financijski izvje箃aji za godinu zavr筫nu na dan ... i Izvje规e neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska obrtni鑛a komora. - Zagreb : Hrvatska obrtni鑛a komora, 2017- .
566 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Dru箃va za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca ... [e-dokument] / Dr綼vne nekretnine. - Zagreb : Dr綼vne nekretnine, 2022-.
567 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju strate筴ih trgova鑛ih dru箃ava i trgova鑛ih dru箃ava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku [tisak + e-dokument] / Dr綼vni ured za upravljanje dr綼vnom imovinom. - [Zagreb] : Dr綼vni ured za upravljanje dr綼vnom imovinom, [2013]- .
568 Godi筺ji izvje箃aj o provedbi na鑙na ostvarenja i reformskih mjera iz Revidiranog strate筴og plana Ministarstva dr綼vne imovine za razdoblje 2017.-2019. [e-dokument] / Ministarstvo dr綼vne imovine. - Zagreb : Ministarstvo dr綼vne imovine, 2018.
569 Godi筺ji izvje箃aj o provedbi na鑙na ostvarenja i reformskih mjera iz Revidiranog strate筴og plana Ministarstva dr綼vne imovine za razdoblje 2018.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo dr綼vne imovine. - Zagreb : Ministarstvo dr綼vne imovine, 2019.
570 Godi筺ji izvje箃aj o provedbi posebnih ciljeva, na鑙na ostvarenja i reformskih mjera iz Revidiranog strate筴og plana Dr綼vnog ureda za upravljanje dr綼vnom imovinom za razdoblje ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za upravljanje dr綼vnom imovinom. - Zagreb : Dr綼vni ured za upravljanje dr綼vnom imovinom, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655