Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Mali Bukovec [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec. - Mali Bukovec : Općina Mali Bukovec, 2009.
212 Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Vidovec [tisak] / Općinsko poglavarstvo Općine Vidovec. - Vidovec : Općina Vidovec, 2005.
213 Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općine Breznički Hum [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Breznički Hum. - Breznički Hum : Općina Breznički Hum, 2005.
214 Katalog informacija koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela grada Orahovice [tisak] / Grad Orahovica. - Orahovica : Grad Orahovica, 2009.
215 Katalog informacija Općine Antunovac 2009. godine [e-dokument] / Općina Antunovac. - Antunovac : Općina Antunovac, 2009.
216 Katalog informacija Općine Civljane [tisak] / Općina Civljane. - Civljane : Općina Civljane, 2009.
217 Katalog informacija Općine Drnje [e-dokument] / Općina Drnje. - Drnje : Općina Drnje, 2012.
218 Katalog informacija Općine Dubravica [e-dokument] / Općina Dubravica. - Dubravica : Općinsko vijeće Općine Dubravica, 2008.
219 Katalog informacija Općine Ferdinandovac [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac. - Ferdinandovac : Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac, 2009.
220 Katalog informacija Općine Gola [tisak] / Općinsko vijeće Općine Gola. - Gola : Općinsko vijeće Općine Gola, [2009].
221 Katalog informacija Općine Hrvatska Dubica [tisak] / Općina Hrvatska Dubica. - Hrvatska Dubica : Općina Hrvatska Dubica, 2010.
222 Katalog informacija Općine Jagodnjak [e-dokument] / Općina Jagodnjak. - Jagodnjak : Općina Jagodnjak, 2012.
223 Katalog informacija Općine Kamanje [tisak] / Općina Kamanje. - Kamanje : Općina Kamanje, 2009.
224 Katalog informacija Općine Končanica [e-dokument] / Općina Končanica. - Končanica : Općina Končanica, 2009.
225 Katalog informacija Općine Lovinac [e-dokument] / Općina Lovinac. - Lovinac : Općina Lovinac, 2005.
226 Katalog informacija Općine Malinska-Dubašnica [e-dokument] / Općina Malinska-Dubašnica. - Malinska-Dubašnica : Općina Malinska-Dubašnica, [2014.].
227 Katalog informacija Općine Martinska Ves [tisak] / Općina Martinska Ves. - Martinska Ves : Općina Martinska Ves, 2009.
228 Katalog informacija Općine Mrkopalj [e-dokument] / Općina Mrkopalj. - Mrkopalj : Općina Mrkopalj, 2012.
229 Katalog informacija Općine Nova Kapela [e-dokument] / Općina Nova Kapela. - Nova Kapela : Općina Nova Kapela, 2009.
230 Katalog informacija Općine Oriovac [e-dokument] / Općina Oriovac. - Oriovac : Općina Oriovac, 2004.
231 Katalog informacija Općine Pašman [e-dokument] / Općina Pašman. - Pašman : Općina Pašman, [2013.].
232 Katalog informacija Općine Pitomača [tisak + e-dokument] / Općina Pitomača. - Pitomača : Općina Pitomača, 2009.
233 Katalog informacija Općine Podgorač [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Podgorač. - Podgorač : Općina Podgorač, [2012.].
234 Katalog informacija Općine Prgomet [tisak] / Općina Prgomet. - Prgomet : Općina Prgomet, 2009.
235 Katalog informacija Općine Primošten [e-dokument] / Općina Primošten, Načelnik. - Primošten : Općina Primošten, 2009.
236 Katalog informacija Općine Punat (ažuriran 2011. godine) [e-dokument] / Općina Punat. - Punat : Općina Punat, 2011.
237 Katalog informacija Općine Punat (ažuriran 2014. godine) [e-dokument] / Općina Punat. - Punat : Općina Punat, 2014.
238 Katalog informacija Općine Punat [e-dokument] / Općina Punat. - Punat : Općina Punat, 2010.
239 Katalog informacija Općine Rakovec [e-dokument] / Općina Rakovec. - Rakovec : Općina Rakovec, 2010.
240 Katalog informacija Općine Ribnik [e-dokument] / Općina Ribnik. - Ribnik : Općina Ribnik, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655