Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2009. godine : nacrt prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/12] Dvanaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-10] prilozi za raspravu).
212 Poslovnik kvalitete [e-dokument] / Grad Stari Grad, Jedinstveni upravni odjel. - Stari Grad : Grad Stari Grad, 2011.
213 Poslovnik kvalitete [e-dokument] / Grad Stari Grad, Jedinstveni upravni odjel. - Stari Grad : Grad Stari Grad, 2014.
214 Poslovnik kvalitete [e-dokument] / Grad Stari Grad, Jedinstveni upravni odjel. - Stari Grad : Grad Stari Grad, 2015.
215 Potencijali investiranja na području Grada Knina [e-dokument] / Grad Knin. - Knin : Grad Knin, [2012.].
216 Predpristupni ekonomski program : informacija o početku pripreme i predstojećim obvezama i rokovima [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/033] Trideset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-07-22] : prilozi za raspravu).
217 Pregled zakonodavnih aktivnosti definiranih NPPEU - 2004 prema poglavljima programa vlade RH u mandatnom razdoblju 2003.-2007. za 2004. godinu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/002] Druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-01-15] : prilozi za raspravu).
218 Prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
219 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
220 Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
221 Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
222 Prijedlog Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/86] Osamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-19] prilozi za raspravu).
223 Prijedlog Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
224 Prijedlog strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske / [Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, izrada nacrta ; Zavod za prostorno planiranje, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
225 Prijedlog uredbe o provedbi jamstvenih mjera za gospodarski oporavak i razvitak : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/44] Četrdesetčetvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-03-04] prilozi za raspravu).
226 Prijedlog zaključka o nastavku razgovora s predstavnicima financijskog sektora oko daljnjih mjera na provedbi Programa gospodarskog oporavka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/74] Sedamdesetčetvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-08-24] prilozi za raspravu).
227 Prijedlog zakona o državnim potporama s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/111] Sto jedanaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-10-21] prilozi za raspravu).
228 Prijedlog zakona o državnim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
229 Prijedlog zakona o državnim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
230 Prijedlog zakona o mikrokreditiranju [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/30] Trideseta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2003-02-26 / 2003-03-07] : prilozi za raspravu).
231 Prijedlog zakona o mikrokreditiranju [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/025] Dvadeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-01-16] : prilozi za raspravu).
232 Prikaz korištenja Programa kohezijske politike u financijskoj perspektivi 2000. - 2006 [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za EU. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2012.
233 Priručnik kvalitete : referentna norma: ISO 9001:2008 [e-dokument] / Općina Lobor. - Lobor : Općina Lobor, 2012.
234 Privredna kretanja i ekonomska politika [tisak] / Ekonomski institut Zagreb i Ministarstvo financija. - Zagreb : Ekonomski institut Zagreb : Ministarstvo financija, 1994- . ISSN 1330-187X.
235 Program aktivnosti za 1996. godinu [tisak] / Hrvatska gospodarska komora - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1996.
236 Program održivog društvenog i gopodarskog razvoja potpomognutih područja [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
237 Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2019.
238 Program poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Petrinje za 2023. godinu [e-dokument] / Grad Petrinja. - Petrinja : Grad Petrinja, [2022].
239 Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine [e-dokument] / Grad Otok. - Otok : Grad Otok, 2018.
240 Program poticanja zapošljavanja u poljoprivredi i ruralnog razvoja na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. do 2020. godine [e-dokument] / Grad Otok. - Otok : Grad Otok, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655