Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Zdravlje Jadranske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
182 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Zdravstvena industrija Sjeverne Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
183 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Zeleni rast Panonske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
184 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Zeleni rast Sjeverne Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
185 Akcijski plan Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2019].
186 Akcijski plan smanjenja emisija NH3 u Gradu Kutini [e-dokument] / [izrađivač: IRI SISAK d.o.o. za istraživanje, razvoj i ispitivanje]. - Kutina : Grad Kutina, 2016.
187 Akcijski plan smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Dubrovniku za razdoblje 2021.-2026. : Plastic Smart Cities [e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, [2021].
188 Akcijski plan smanjenja zagađenja plastikom u Općini Sali za razdoblje 2021.-2026. [e-dokument] / Marijan Galović. - Sali : Općina Sali, 2021.
189 Akcijski plan socijalnih usluga za 2020. godinu za Požeško-slavonsku županiju [e-dokument] / Požeško-slavonska županija. - Požega : Požeško-slavonska županija, 2020.
190 Akcijski plan Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije 2014. - 2020. [e-dokument] / [PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja]. - [Križevci] : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, [2014].
191 Akcijski plan suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2014. - 2017. godine [e-dokument] / Karlovačka županija, Županijska skupština. - Karlovac : Karlovačka županija, 2014.
192 Akcijski plan suzbijanja korupcije u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 2019. do 2021. godine [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2018.
193 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2017. godine [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2016.
194 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2005.
195 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2005.
196 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2004 [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2004.
197 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. - 2009. godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2006.
198 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2009. - 2012. godinu [tisak + e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2009.
199 Akcijski plan u cilju uklanjanja nedostataka u skladu s Pismom očekivanja i preporukama iz Izviješća Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu : II, ciklus reakreditacije za period naknadnog praćenja [e-dokument] / Veleučilište "Marko Marulić". - Knin : Veleučilište "Marko Marulić", 2020.
200 Akcijski plan u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. - Zagreb : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 2016.
201 Akcijski plan ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe, te evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim količinama vode [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
202 Akcijski plan uklanjanja prepreka za ulaganje u RH [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
203 Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za područje Nacionalnog parka Kornati [e-dokument] / DVOKUT - ECRO d. o. o.. - Murter : Javna ustanova "Nacionalni park Kornati", 2019.
204 Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za područje Parka prirode Telašćica [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Telašćica". - Sali : Park prirode Telašćica, 2019.
205 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije : revizija [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
206 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2012.
207 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2008.
208 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015.-2016. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2015.
209 Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2017.
210 Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655