Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

151 Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2019. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2018.
152 Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2020. - 2022. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2019.
153 Strateški plan razvoja 2016.- 2020. [e-dokument] / [nositelj projekta: Adria Bonus d.o.o. Poreč ; suradnja: Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku]. - Brod Moravice : Općina Brod Moravice, 2016.
154 Strateški program razvoja Grada Orahovice 2015. - 2020. [e-dokument] / Grad Orahovica. - Orahovica : Grad Orahovica, 2015.
155 Studija određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama [e-dokument] / Izvršitelj studije: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2015.
156 Studija određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama - detaljno ujednačavanje (fine tuning) područja pod utjecajem biofizičkih ograničenja [e-dokument] / Izvršitelj studije: OIKON d.o.o.. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2015.
157 Tehnologija na selu : (tehnički i uslužni aspekti koncepta pametnog sela s mogućnostima primjene u ruralnim područjima Osječko-baranjske županije) [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 2021.
158 Tradicijska baština u Republici Hrvatskoj : narodno graditeljstvo : treći zajednički izvještaj o povijesnim središtima [tisak] = Traditional heritage in the Republic of Croatia : rural architecture : third joint report on historical centres / Nada P. Duić Kowalski ; [prijevod Alexander Lopasich ; fotografije Vid Barac ; karte Davor Salopek]. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2003. ISBN 953-6240-25-4.
159 Više od farme : strategija poljoprivrede do 2030. za transformaciju hrvatskog sela i poljoprivrede [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2022.
160 Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2010. između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju 2007. - 2010. između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, NN-MU 001/2010).
161 Višegodišnji sporazum o financiranju između Republike Hrvatske i Europske zajednice - (Zakon o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske zajednice, NN-MU 003/2006).
162 Vodič za korisnike : SAPARD [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2006. ISBN 953-6763-15-X.
163 Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj : mjera 06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" : podmjera 6.3. potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava : operacija 6.3.1. potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2015.].
164 Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj : mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" : ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - podmjera 7.4. : operacija 7.4.1. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - podmjera 7.4 [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2017.
165 Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj : mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" : podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti : operacija 7.1.1. sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2015].
166 Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj : mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" : podmjera 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije" : operacija 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2016].
167 Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj : mjera 08 "Potpora za ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma" : podmjera 8.5. "Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" : operacija 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2016].
168 Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj : mjera 08 "Potpora za ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma" : podmjera 8.6. "Potpora za ulaganje u šumske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" : operacija 8.6.2. "Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva" [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2016].
169 Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj : mjera 08 "Potpora za ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma" : podmjera 8.5. "Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" : operacija 8.5.1. "Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura" [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2016].
170 Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj : mjera 08 "Potpora za ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma" : podmjera 8.6. "Potpora za ulaganje u šumske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" : operacija 8.6.1. "Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima" [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2016].
171 Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj : podmjera 19.1. pripremna pomoć [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2015].
172 Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR) [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2014].
173 Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR) [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2020.
174 Za razvoj ruralnih krajeva [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva [i. e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja]. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva [i.e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja], 2007.
175 Zaključak o usvajanju Provedbenog plana uspostave Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) u Republici Hrvatskoj : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/40] Četrdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-02-11] prilozi za raspravu).
176 Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013. [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Županijska skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2011.
177 Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije do 2020. godine [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Županijska skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
178 Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje 2011.-2013. [e-dokument] / Požeško-slavonska županija. - Požega : Požeško-slavonska županija, 2011.
179 Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje do kraja 2020. godine : Komunikacijska strategija za upravljanje i provedbu Županijske razvojne strategije [e-dokument] / Požeško-slavonska županija. - Požega : Požeško-slavonska županija, 2018.
180 Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Regionalna razvojna agencija PSŽ-PANORA d.o.o.. - Požega : Požeško-slavonska županija, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655