Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

121 Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske 緐panije 2011. - 2013. [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2011.
122 Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske 緐panije za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2016.
123 Razvojna strategija ﹊bensko-kninske 緐panije 2011. - 2013. [e-dokument] / Regionalna razvojna agencija ﹊bensko-kninske 緐panije. - ﹊benik : ﹊bensko-kninska 緐panija, 2011.
124 Razvojna strategija ﹊bensko-kninske 緐panije [2019] [e-dokument] / Javna ustanova Razvojna agencija ﹊bensko-kninske 緐panije. - ﹊benik : ﹊bensko-kninska 緐panija, 2019.
125 Razvojni prioriteti Republike Hrvatske : 2002-2004 / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za odnose s javno规u, 2003. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvje规a i programi).
126 Realizacija poslovne ideje : od ideje do proizvoda/usluge [e-dokument] / Bruno Grbac, Marcel Meler. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, 2007. - (Biblioteka "Marketing za poduzetnike"). ISBN 978-953-7509-01-9.
127 Regional Competitiveness Operational Programme 2007-2011 : support to the RCOP Operating Structure with Operational Programme management [e-dokument] / Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship. - Zagreb : Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship, [2007.].
128 Smjernice za vrednovanje i odabir projekata za financiranje u Agenciji BICRO [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2013.
129 Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. [e-dokument] / Grad Bjelovar. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2010.
130 Strategija odr緄vog razvoja poljoprivrede 2016.-2020. [e-dokument] / Op鎖na Pu规a. - [Pu规a] : Op鎖na Pu规a, [2017].
131 Strategija razvoja Grada Benkovca za razdoblje od 2019. do 2023. [e-dokument] / Grad Benkovac. - Benkovac : Grad Benkovac, 2018.
132 Strategija razvoja Grada Kri緀vaca 2013.-2018. : izvje规e o provedbi Strategije za razdoblje ... [e-dokument] / Grad Kri緀vci. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2015- .
133 Strategija razvoja Grada Kri緀vaca 2013.-2018. : izvje规e o provedbi Strategije za razdoblje I. - VI. 2014. [e-dokument] / Grad Kri緀vci. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2014.
134 Strategija razvoja Grada Kri緀vaca 2013.-2018. : izvje规e o provedbi Strategije za razdoblje I. - XII. 2014. [e-dokument] / Grad Kri緀vci. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2015.
135 Strategija razvoja Grada Kri緀vaca 2013.-2018. : izvje规e o provedbi Strategije za razdoblje I.-XII.2013. [e-dokument] / Grad Kri緀vci. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2014.
136 Strategija razvoja Grada Kri緀vaca 2013.-2018. : izvje规e o provedbi strategije za razdoblje I.-XII.2017. [e-dokument] / Grad Kri緀vci. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2018.
137 Strategija razvoja Grada Kri緀vaca 2013.-2018. : plan provedbe projekata u 2014. godini [e-dokument] / Grad Kri緀vci. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2014.
138 Strategija razvoja Grada Kri緀vaca 2013.-2018. : plan provedbe projekata u 2015. godini [e-dokument] / Grad Kri緀vci. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2015.
139 Strategija razvoja Grada Kri緀vaca 2013.-2018. : plan provedbe projekata u 2017. godini [e-dokument] / Grad Kri緀vci. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2017.
140 Strategija razvoja Grada Kri緀vaca 2013.-2018. [e-dokument] / Grad Kri緀vci. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2012.
141 Strategija razvoja Grada Omi筧 do 2020. [e-dokument] / Urbanex d.o.o.. - Omi : Grad Omi, 2017.
142 Strategija razvoja Grada Preloga 2018.-2028. [e-dokument] / Grad Prelog. - Prelog : Grad Prelog, 2018.
143 Strategija razvoja ljudskih potencijala Zadarske 緐panije 2014.-2020. [e-dokument] / Zadarska 緐panija. - Zadar : Zadarska 緐panija, 2015.
144 Strategija razvoja Op鎖ne Kon鑑nica za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / [Izra餴va: SINTAGMA - Obrt za konzultantske usluge]. - Kon鑑nica : Kon鑑nica, 2018.
145 Strategija razvoja Op鎖ne Poli鑞ik 2015.-2020. [e-dokument] / Op鎖na Poli鑞ik. - Poli鑞ik : Op鎖na Poli鑞ik, 2016.
146 Strategija razvoja poduzetni箃va u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo poduzetni箃va i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetni箃va i obrta, 2013.
147 Strategija razvoja poduzetni箃va 緀na u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo poduzetni箃va i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetni箃va i obrta, 2014.
148 Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Gradsko vije鎒 Grada Splita. - Split : Grad Split, 2017.
149 Strategija ukupnog razvoja 2016. - 2020. Grada Novalje [e-dokument] / [organizator i koordinator : Dekleva consulting d.o.o Zagreb ; nositelj projekta: Adria Bonus d.o.o. Pore ; suradnja: Sveu鑙li箃e Josip Juraj Strossmayer u Osijeku]. - Novalja : Grad Novalja, 2015.
150 Strategy of women entrepreneurship development in the Republic of Croatia 2014-2020 ; Action plan for implementation of the Strategy of women entrepreneurship development in the Republic of Croatia 2014-2020 [e-dokument] / Ministry of Entrepreneurship and Crafts. - Zagreb : Ministry of Entrepreneurship and Crafts, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655