Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5

121 Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
122 Program razvoja brdsko-planinskih područja [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
123 Program razvoja otoka u ... godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016- .
124 Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
125 Provedbeni program Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2021.-2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
126 Prvo izvješće o provedbi Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj za razdoblje ... [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015- .
127 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma : radovi [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2012].
128 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma : roba [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2012].
129 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma : usluge [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2012].
130 Strateška studija o utjecaju na okoliš Operativnog Programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. : netehnički sažetak [e-dokument] / nositelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
131 Strateška studija o utjecaju na okoliš Operativnog Programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. [e-dokument] / nositelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
132 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
133 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
134 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine - netehnički sažetak [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
135 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine - ne-tehnički sažetak [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
136 Strateški plan Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2014.-2016. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013].
137 Strateški plan Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2015. - 2017. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2014].
138 Strateški plan Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2016. - 2018. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
139 Strateški plan Ministarstva za razdoblje 2013.-2015. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
140 Strateški plan za razdoblje 2012.-2014. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
141 Strateški plan za razdoblje 2018. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
142 Strateški plan za razdoblje 2019. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
143 Stručna podloga za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskih područja [e-dokument] / Oikon d.o.o.. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
144 Upute za korisnike sredstava : informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
145 Ususret EU fondovima [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
146 Ususret EU fondovima [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
147 Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/2013) : vodič za investitore [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ; Ministarstvo gospodarstva ; Agencija za investicije i konkurentnost. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije : Ministarstvo gospodarstva : Agencija za investicije i konkurentnost, 2013.
148 Završno Izvješće Prethodnog vrednovanja Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU ; Institut za razvoj i međunarodne odnose. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655