Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

121 Modul osnove demokracije Vlast, pravda, odgovornost, privatnost : građanski odgoj i obrazovanje : udžbenik za učenike I. [e-dokument] / [urednik Miroslav Mićanović]. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2010. ISBN 978-953-7290-21-4.
122 Multiculturalism and development of civil society : International Conference on Human Rights and Democratisation, Dubrovnik, Croatia 8-10 October, 2001 [e-građa] / Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights, 2001.
123 Nacionalna strategija sigurnosti za novo stoljeće [tisak] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2000.
124 Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
125 Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. - 2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, [2008.].
126 Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, [2017].
127 Nacionalni preventivni mehanizam za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NPM) [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2013.
128 Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava : prvi dio : predškolski odgoj, osnovna škola - razredna i predmetna nastava, srednja škola [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima ; Darko Goettlicher. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1999. - (Knjižnica Dokumenti ; knj. 3). ISBN 953-6430-09-6.
129 Nacionalni program za Rome : radna verzija [tisak] / Ured za nacionalne manjine. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine, 2003.
130 Nacionalni program za Rome [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003.
131 Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine [e-dokument] / Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2007.
132 Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/271] Dvjesto sedamdeset i prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-02] prilozi za raspravu).
133 Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2005. do 2008. godine : nacrt prijedloga [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/056] Pedeset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-09] : prilozi za raspravu).
134 Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013.
135 National program of human rights education : part one : pre-school education, elementary school - class and subject teaching, secondary school [tisak] / Government of the Republic of Croatia, National Committee for Human Rights Education ; edited by Darko Göttlicher. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 1999. - (Bibliotheca Documents ; book 3). ISBN 953-6430-11-8.
136 National programme for the protection and promotion of human rights 2008 - 2011 [e-dokument] / Office for Human Rights. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights, 2007.
137 National Roma Inclusion Strategy 2013 to 2020 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights and Rights of the National Minorities. - Zagreb : Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, 2012.
138 News from Croatia [tisak] / Ministry of Foreign Affairs, Mission of the Republic of Croatia to the European Communities. - Brussels : Mission, 1997- .
139 Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju : interdisciplinarni rječnik [tisak] / Vedrana Spajić-Vrkaš, Mislav Kukoč, Slavica Bašić. - Zagreb : Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, 2001. ISBN 953-980080-3-0.
140 Obuka granične policije o temeljnim pravima : priručnik za trenere [tisak] / [urednici Zlatko Sokolar, Željka Bagarić ; prevoditeljica Tajna Bašić]. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2013. ISBN 978-953-161-285-2.
141 Ocjena hrvatskog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i njegove provedbe [e-dokument] / Međunarodna ekspertiza: Jon T. Johnsen, Georg Stawa i Alan Uzelac. - Zagreb : Centar za ljudska prava, 2010.
142 Od isključenosti do jednakosti : ostvarivanje prava osoba s invaliditetom : priručnik za saborske zastupnike vezano uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i njezinog Fakultativnog protokola [e-dokument] / [urednik hrvatskog izdanja: Branka Meić]. - Zagreb : Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, 2012. ISBN 978-92-9142-347-7.
143 Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj : izvješće [e-dokument] / Vedrana Spajić-Vrkaš. - Zagreb : Ministarstvo prosvjete i športa, 2002. ISBN 953-175-168-4.
144 Odluka o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/25] Dvadeset peta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-12] prilozi za raspravu).
145 Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje šezdesete godišnjice donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/12] Dvanaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-27] prilozi za raspravu).
146 Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i obrazloženje [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Diplomatska akademija, 1997.
147 Opis analitičkih podloga za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2020.
148 Opća deklaracija o ljudskim pravima - (Odluka o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima, NN-MU 012/2009).
149 Opća deklaracija o ljudskim pravima [tisak + e-dokument] / Ujedinjeni narodi. - Zagreb : Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, [2001].
150 Paralelno izvješće sa listom pitanja : o provedbi UN-ove konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. - Zagreb : Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655