Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Izvještaj o radu Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu. - Pula : Grad Pula, 2008.
62 Izvještaj o radu Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu za 2008. godinu [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu. - Pula : Grad Pula, 2009.
63 Izvještaj o radu Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu za polugodišnje razdoblje u 2009. godini [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu. - Pula : Grad Pula, 2009.
64 Izvještaj o radu Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo za 2008. godinu [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za proračun i gospodarstvo. - Pula : Grad Pula, 2009.
65 Izvještaj o radu Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo za razdoblje od 01.01. do 31.06.2009. godine [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za proračun i gospodarstvo. - Pula : Grad Pula, 2009.
66 Izvještaj o radu Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2007. godine [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za proračun i gospodarstvo. - Pula : Grad Pula, 2008.
67 Izvještaj o radu Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo za razdoblje od 01.01. do 31.12.2009. godine [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za proračun i gospodarstvo. - Pula : Grad Pula, 2010.
68 Izvještaj o radu Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina u 2005. godini [e-dokument] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2006.
69 Izvještaj o radu Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina u 2006. godini [e-dokument] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2007.
70 Izvještaj o radu Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina u 2007. godini [e-dokument] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2006.
71 Izvještaj o radu Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina u 2008. godini [e-dokument] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2009.
72 Izvještaj o radu Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina u 2009. godini [e-dokument] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2010.
73 Izvještaj o radu Ureda Grada Pazina za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2014.
74 Izvještaji Gradskog poglavarstva u Zagrebu : Zagreb godine 1913. - 1925. [e-dokument] / Državni arhiv u Zagrebu. - Zagreb : Državni arhiv u Zagrebu, 2015.
75 Izvješće Načelnika Općine Polača Tomislava Prtenjače o utvrđenim nepravilnostima u radu Općine Polača, za razdoblje od 1. siječnja 2010. godine do 30. svibnja 2017. godine [e-dokument] / Načelnik Općine Polača. - Polača : Općina Polača, 2017.
76 Izvješće o donacijama za 2012. godinu [e-dokument] / Općina Breznički Hum. - Breznički Hum : Općina Breznički Hum, 2013.
77 Izvješće o financijskom poslovanju srednjih škola kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u ... godini [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2014- .
78 Izvješće o izvršenju plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz područja društvenih djelatnosti za .... godinu [e-dokument] / Grad Bjelovar, Gradsko vijeće. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2021- .
79 Izvješće o izvršenju programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za razdoblje 2005.- 2009. godine [e-dokument] / Grad Duga Resa. - Duga Resa : Grad Duga Resa, 2009.
80 Izvješće o izvršenju Provedbenog programa Općine Mljet za razdoblje 2021. - 2025. godine, a za izvještajno razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2022. godine [e-dokument] / Općina Mljet. - Babino Polje : Općina Mljet, 2022.
81 Izvješće o nepravilnostima za razdoblje .... [e-dokument] / Općina Sutivan. - Sutivan : Općina Sutivan, 2018-.
82 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Vinodolske općine za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka. - Rijeka : Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka, 2010.
83 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Vinodolske općine za 2013. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka. - Rijeka : Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka, 2014.
84 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak. - Sisak : Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak, 2014.
85 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak. - Sisak : Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak, 2014.
86 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar. - Zadar : Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar, 2014.
87 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Šibensko-kninske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar. - Zadar : Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar, 2014.
88 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Varaždinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica. - Koprivnica : Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica, 2014.
89 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Virovitičko-podravske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, 2014.
90 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655