Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Aktualnosti gospodarstva Virovitičko-podravske županije : [2014.] [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica, 2014.
62 An insight into the Croatian competition and state aid [tisak] / Croatian competition and state aid. - Zagreb : Croatian competition and state aid, 2004.
63 An Invitation to foreign investitors [tisak] / editor Božena Mesec. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1997.
64 Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - [Zagreb] : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, 2011.
65 Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama : sažetak [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011.
66 Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama : sažetak [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
67 Analiza gospodarskih trendova u Sisačko-moslavačkoj županiji 2002. - 2007. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak. - Sisak : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak, 2008.
68 Analiza gospodarstva Zadarske županije u ..... godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2019-.
69 Analiza Hrvatske ICT industrije 1999-2009 : udio ICT industrije u nacionalnoj ekonomiji : međunarodne usporedbe [e-dokument] / pripremio IDC Adriatics. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora : Središnji državni ured za e-Hrvatsku : Hrvatska udruga poslodavaca, 2011.
70 Analiza Hrvatske ICT industrije 2008.-2017. [e-dokument] / Boris Žitnik. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2018.
71 Analiza Hrvatske IT industrije po županijama 2008.-2019. [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
72 Analiza Hrvatske IT industrije po županijama 2014.-2019. [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
73 Analiza i pregled stanja tržišta JPP u Republici Hrvatskoj 2014. : [pregled stanja i analiza tržišta] [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2014.
74 Analiza osnovnih financijskih rezultata poduzetnika Osječko-baranjske županije za razdoblje ... mjeseca ... g. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 2003- .
75 Analiza potreba za edukacijom malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - [Zagreb] : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, [2009].
76 Analiza slatkovodnog ribarstva : osnovne značajke hrvatskog slatkovodnog ribarstva : zbornik radova [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, Udruženje ribarstva i prerade ribe. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2007. ISBN 978-953-6207-70-1.
77 Analiza stanja hrvatske IT industrije [2020] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
78 Analiza stanja Hrvatske IT industrije [2021] [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2021.
79 Analiza stanja u malom gospodarstvu [tisak] / Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo. - Zagreb : Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, 2003.
80 Analiza stanja u tekstilnoj, odjevnoj i kožarsko-prerađivačkoj industriji Krapinsko-zagorske županije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina. - Krapina : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina, 2012.
81 Analiza tržišta pružanja usluga revizije na području Republike Hrvatske sa stanovišta provedbe prava i politike tržišnog natjecanja [e-dokument] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2007.
82 Analiza zadrugarstva u Hrvatskoj : do 31.12.2014. [e-dokument] / Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo. - Zagreb : Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo, 2015.
83 Analiza zadružnog sustava - stanje 30. lipnja 2013. [e-dokument] / Hrvatski savez zadruga. - Zagreb : Hrvatski savez zadruga, 2013.
84 Analiza zadružnog sustava do 31.12.2013. [e-dokument] / Hrvatski savez zadruga. - Zagreb : Hrvatski savez zadruga, 2014.
85 Analiziranje i dokazivanje predatory pricinga [tisak] / Tatjana Ružić. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2001.
86 Anketa o pripremljenosti hrvatskih tvrtki za proces pridruživanja Europskoj uniji [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, 2003.
87 Annual document of disclosed information for 2012 [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2013.
88 Annual financial statements for ... [e-dokument] / Croatian Bank for Reconstruction and Development. - Zagreb : Croatian Bank for Reconstruction and Development, 2011- .
89 Annual plan 2010-2011 [e-dokument] / Croatian Competition Agency. - Zagreb : Croatian Competition Agency, 2010.
90 Annual plan for 2014-2016 [e-dokument] / Croatian Competition Agency. - Zagreb : Croatian Competition Agency, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655