Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

61 Pomorski zakonik i kazalo pojmova [tisak] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2011. - (Pomorski glasnik / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture).
62 Pomorski zakonik i kazalo pojmova [tisak] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2008. - (Pomorski glasnik / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture).
63 Pomorstvo [tisak] / [voditelj stručnog tima Blanka Kesić] ; Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-24-X.
64 Poslovnik o radu Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2015.
65 Postupak izdavanja suglasnosti Agencije za obalni linijski pomorski promet na redove plovidbe za međunarodne linije [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2021.
66 Postupak izdavanja suglasnosti Agencije za obalni linijski pomorski promet na redove plovidbe za međunarodne linije [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2019.
67 Poznavanje broda [tisak] / Igor Belamarić. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2005. ISBN 953-6165-46-5.
68 Pravila za baždarenje pomorskih brodova i brodica [tisak] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 1999.
69 Pravila za baždarenje pomorskih brodova, brodica i jahti [tisak] / Hrvatski registar brodova. - 2. dopunjeno izd. - Split : Hrvatski registar brodova, 2007.
70 Pravila za baždarenje pomorskih brodova, brodica i jahti [tisak] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2005.
71 Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti [tisak] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2008.
72 Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala [tisak] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2008.
73 Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala [tisak] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2013.
74 Pravila za tehnički nadzor kontejnera [tisak] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2002.
75 Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova 1999. : izmjene i dopune broj 1, 2000. [tisak] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2000.
76 Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova 1999. : izmjene i dopune broj 2, 2001. [tisak] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2001.
77 Pravilnik o posebnom programu obrazovanja radi stjecanja časničkih zvanja : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Fakultetsko vijeće. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2011.
78 Pravilnik o posebnom programu obrazovanja radi stjecanja časničkih zvanja [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2011.
79 Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju tehnologije u pomorstvu [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2022.
80 Pre-Accession Maritime Transport Strategy of the Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development. - Zagreb : Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development, 2005.
81 Pretpristupna pomorska strategija Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2005.
82 Prijedlog Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998.
83 Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt integracije trgovine i transporta - terminal za rasuti teret u luci Ploče" s Konačnim prijedlogom Zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/04] Četvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-07] prilozi za raspravu).
84 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt integracije trgovine i transporta - Terminal za rasuti teret u Luci Ploče" [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
85 Prijedlog zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/085] Osamdeset peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-06-09] prilozi za raspravu).
86 Prijedlog zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/15] Petnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-06-29 / 2005-07-15] : prilozi za raspravu).
87 Prijevoz u Europi = Transport in Europe 2008. - 2010. [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2012.
88 Program poslijediplomskoga međusveučilišnog studija Pomorstvo : iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, Polje Tehnologija prometa i transporta [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, [2014.].
89 Promet i veze 2004. : cestovni promet [tisak + e-dokument] = Transport and communications : (2004.) / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2004.
90 Promet i veze 2004. : pomorski promet [tisak + e-dokument] = Transport and communications : (2004.) / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2004.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655