Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3

61 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2007.-2009. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2006.
62 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2007.-2009. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/179] Sto sedamdest deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-08-03] prilozi za raspravu).
63 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2008.-2010. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/252] Dvjesto pedeset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-02] prilozi za raspravu).
64 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2008.-2010. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2007.
65 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2009. - 2011. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/38] Tridesetosma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-31] prilozi za raspravu).
66 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2009.-2011. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
67 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010. - 2012. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/14] Četrnaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-22] prilozi za raspravu).
68 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010.-2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2009.
69 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011.-2013. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
70 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012.-2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
71 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013.-2015. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
72 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. - 2016. : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
73 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. - 2016. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
74 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015. - 2017. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
75 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. - 2018. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
76 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017.
77 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
78 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. - 2022. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
79 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
80 Strategija partnerstva s Republikom Hrvatskom za fiskalne godine 2009.-2012. [e-dokument] / Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Odsjek za srednju Europu i baltičke zemlje, Regija Europe i srednje Azije. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
81 Strategija razvoja makroekonomike [tisak] / Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2000. - (Hrvatska u 21. stoljeću).
82 Teorija i stvarnost inozemnih izravnih ulaganja u svijetu i u tranzicijskim zemljama s posebnim osvrtom na Hrvatsku [tisak + e-dokument] / Ante Babić, Andreja Pufnik, Tihomir Stučka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001. - (HNB Pregledi ; 9). ISSN 1332-2168.
83 Tromjesečni projekcijski model za Hrvatsku [e-dokument] / Nikola Bokan, Rafael Ravnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. - (HNB Pregledi ; 43). ISSN 1334-0085.
84 Uvjeti i izgledi ekonomskog razvoja Hrvatske početkom 21. stoljeća : zbornik radova znanstvenog skupa održanog 25. svibnja 2000. u Zagrebu [tisak] / urednici Gordan Družić... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2000. - (Znanstveni skupovi ; sv. 5). ISBN 953-154-456-5.
85 Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske - SNA - : dio I. : metode i izvori korišteni za procjenu kvartalnog bruto domaćeg proizvoda : statistika zaposlenosti u Republici Hrvatskoj [tisak] / voditelj projekta Davor Mikulić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku RH : Ekonomski institut, Zagreb, 1997.
86 Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske - SNA - : dio II. : analiza statističkih izvora i metodologija obračuna BDP-a za razdoblje 1990-1996. godine : procjena stambene rente - metode i praksa : usluge financijskih posrednika : uloga Ministarstva financija u kompiliranju nacionalnih računa : problemi u metodologiji bilance plaćanja i računa inozemstva [tisak] / voditelj projekta Davor Mikulić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku RH : Ekonomski institut, Zagreb, 1997.
87 Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske - SNA - : dio III. : metodološke osnove i adekvatnost postojećih podataka u Republici Hrvatskoj za primjenu modela pariteta kupovne moći [tisak] / voditelj projekta Davor Mikulić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku RH : Ekonomski institut, Zagreb, 1997.
88 Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske - SNA - : dio IV. : pravni okvir utvrđivanja institucionalnih jedinica sustava nacionalnih računa za Republiku Hrvatsku : upotreba registara u statističkim istraživanjima : metode prognoziranja makroekonomskih varijabli [tisak] / voditelj projekta Davor Mikulić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku RH : Ekonomski institut, Zagreb, 1997.
89 Učinkovitost makroprudencijalnih politika u zemljama Srednje i Istočne Europe [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Istraživanja ; 48). ISSN 1334-0077 (online).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655