Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 >>

61 Nacionalna klasifikacija vrsta građevina NKVG [tisak] / priredile Nevenka Pribić, Blanka Pađen. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2002. - (Metodološke upute = Methodological guidelines ; 41). ISBN 953-6667-33-9.
62 Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu za razvojne projekte jedinica lokalne samouprave [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - [Rijeka] : Primorsko-goranska županija, 2023.
63 Oglasnik za normativne dokumente [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2005- .
64 Opća pravila o arhivskoj građi Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske [tisak] / Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Središnji arhiv. - Zagreb : Ministarstvo, 1995.
65 Opći kriteriji za dobavljačevu izjavu o sukladnosti (ISO/IEC Upute 22:1996 ; EN 45014:1998) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Hrvatska norma HRN EN ; 45014).
66 Politika kvalite Hrvatskog državnog arhiva [e-dokument] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, [2015.].
67 Prateći listovi za opasni otpad : izvješće za 2005. [tisak + e-dokument] / Agencija za zaštitu okoliša. - Zagreb : Agencija za zaštitu okoliša, 2006.
68 Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Molve [e-dokument] / Općinski načelnik Općine Molve. - Molve : Općina Molve, 2021.
69 Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zaklade "Kultura Nova" [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2021.
70 Pravila za upravljanje dokumentima i arhivskim gradivom Instituta za etnologiju i folkloristiku [e-dokument] / Institut za etnologiju i folkloristiku. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2021.
71 Pravila za upravljanje javnim dokumentarnim gradivom Koprivničko-križevačke županije [e-dokument] / Koprivničko-križevačka županija, Župan. - Križevci : Koprivničko-križevačka županija, 2020.
72 Pravilnik o javnim registrima Hrvatske komore inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2020.
73 Pravilnik o standardnim operativnim postupcima redukcije područja u MSP-u [e-dokument] / Hrvatski centar za razminiranje. - [Sisak] : [Hrvatski centar za razminiranje], 2012.
74 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti [e-dokument] / Hrvatski muzej naivne umjetnosti. - Zagreb : Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 2017.
75 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Ivana Meštrovića [2019] [e-dokument] / Muzeji Ivana Meštrovića, Ravnateljica. - [Split] : Muzeji Ivana Meštrovića, 2019.
76 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Ivana Meštrovića [2021] [e-dokument] / Muzeji Ivana Meštrovića, Ravnateljica. - [Split] : Muzeji Ivana Meštrovića, 2021.
77 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Ivana Meštrovića [2016] [e-dokument] / Muzeji Ivana Meštrovića. - [Split] : Muzeji Ivana Meštrovića, 2016.
78 Pregled arhiva i dokumentacije urbanističkog zavoda Dalmacije - Split (URBS) 1947-2008. [tisak] / Državni arhiv u Splitu ; suradnici: Stana Kurjak, Anka Plazibat, Božidar Grgurević. - Split : Državni arhiv u Splitu ; Grad Split ; Društvo arhitekata Splita : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2012. ISBN 978-953-6764-12-9.
79 Prihvatilište : Sustav za prikupljanje, obradu i pregled službenih dokumenata tijela javne vlasti Republike Hrvatske [e-dokument] - Zagreb : Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - HIDRA, 2013.
80 Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi s postupanjem s registraturnim i arhivskim gradivom (transkriptima) iz Ureda Predsjednika Republike - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
81 Priručnik za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje s pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU [e-dokument] / Josip Bienenfeld, Snježana Đurišić, Zrinka Božić. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2017.
82 Procedura o kretanju i kontroli knjigovodstvenih isprava [e-dokument] / Grad Pazin, Gradonačelnik. - Pazin : Grad Pazin, 2017.
83 Program potpora gospodarstvu Grada Knina u 2019. godini [e-dokument] / Grad Knin, Gradsko vijeće. - Knin : Grad Knin, 2018.
84 Project : Automatic indexing with descriptors from Eurovoc [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2005.
85 Projekt : Automatsko indeksiranje deskriptorima Eurovoca [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2005.
86 Projekt AIDE : Automatsko indeksiranje deskriptorima Eurovoca [e-dokument] - Zagreb : Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - HIDRA, 2007.
87 Projekt DIGI : Sustav za obradu i prikaz digitalnih i digitaliziranih dokumenata [e-dokument] - Zagreb : Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - HIDRA, 2013.
88 Projekt: Sadržajna obrada zakonskih i podzakonskih akata Republike Hrvatske djelomično ili potpuno usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2004.
89 Projekti Hidre u periodu 1999. - 2013. godine [e-dokument] - Zagreb : Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - HIDRA, 2013.
90 Projektiranje - izrada projektne dokumentacije : projekti razminiranja : projekti pretraživanja : projekti pretraživanja i razminiranja : humanitarno razminiranje [e-dokument] / Hrvatski centar za razminiranje. - [Sisak] : [Hrvatski centar za razminiranje], 2012. - (Standardni operativni postupak).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655