Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Najbolja vina Zagrebačke županije 2007. [tisak] / Zagrebačka županija. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2007. - (Poljoprivredni proizvodi Zagrebačke županije). ISBN 953-7410-01-3.
32 Najbolja vina Zagrebačke županije 2008. [tisak] / Zagrebačka županija. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2008. - (Poljoprivredni proizvodi Zagrebačke županije). ISBN 953-7410-02-1.
33 Najbolja vina Zagrebačke županije 2009. [tisak] / Zagrebačka županija. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2009. - (Poljoprivredni proizvodi Zagrebačke županije). ISBN 953-7410-03-2.
34 Najbolja vina Zagrebačke županije 2010. [tisak] / Zagrebačka županija. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2010. - (Poljoprivredni proizvodi Zagrebačke županije). ISBN 978-953-7410-06-3.
35 Najbolja vina Zagrebačke županije 2011. [tisak] / Ivana Rendulić, Gordana Matašin. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2011. - (Poljoprivredni proizvodi Zagrebačke županije). ISBN 978-953-7410-08-7.
36 Najbolja vina Zagrebačke županije 2012. [tisak] / Ivana Rendulić, Gordana Županac. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2012. - (Poljoprivredni proizvodi Zagrebačke županije). ISBN 978-953-7410-10-0.
37 Najbolja vina Zagrebačke županije 2014. [tisak] / Danijel Rukavina, Gordana Županac. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2014. - (Poljoprivredni proizvodi Zagrebačke županije). ISBN 978-953-7410-13-1.
38 Odluka o davanju suglasnosti za održavanje XXXII. Svjetskog kongresa vinogradarstva i vinarstva i 7. Generalne skupštine Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) u Republici Hrvatskoj 2009. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/232] Dvjesto trideset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-05-16] prilozi za raspravu).
39 Pravila za certificiranje proizvoda PR-01/7 [e-dokument] / Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 2022.
40 Pravila za certificiranje proizvoda PR-01/7? [e-dokument] / Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo. - Osijek : Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 2021.
41 Pravila za certificiranje vina sa zaštićenom oznakom izvornosti PR-01/7 [e-dokument] / Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo. - Osijek : Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 2019.
42 Pravila za certificiranje vina sa zaštićenom oznakom izvornosti PR-01/7 [e-dokument] / Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo. - Zagreb : Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, 2018.
43 Prijedlog zakona o vinu / [Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
44 Razmjena pisama između Republike Hrvatske i Europske zajednice u svezi uvjerenja (certifikata) iz točke 6. Sporazuma o uzajamnim preferencijalnim trgovačkim koncesijama za određena vina - (Zakon o potvrđivanju Razmjene pisama između Republike Hrvatske i Europske zajednice u svezi uvjerenja (certifikata) iz točke 6. Sporazuma o uzajamnim preferencijalnim trgovačkim koncesijama za određena vina, NN-MU 014/2002).
45 Sortna lista : vinova loza = National list of varieties : grapevine [e-dokument] / Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo. - Osijek : Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, 2010.
46 Stoljeće vina 1901.-2001. : doprinos kulturi vina u Istri : okrugli stol, Pazin, 1. i 2. prosinca 2001 [tisak] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2001. ISBN 953-98128-2-8.
47 Vina Croatia : vina mosaica [tisak] / [Croatian Chamber of Economy, Agriculture, Food Industry and Forestry Department]. - Zagreb : Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Hrvatske gospodarske komore, 2016.
48 Vina i vinari Zagrebačke županije [tisak] / Josip Kraljičković. - Zagreb : Zagrebačka županija, 1999. - (Poljoprivredni proizvodi Zagrebačke županije).
49 Vino u prošlosti i sadašnjosti Hrvatskog zagorja [tisak] / Slavko Merkaš. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2007. ISBN 978-953-6207-68-8.
50 Vinogradi i vina Hrvatske [kartografska građa ] = Croatian vineyards and wines - (Zagreb) : Ministarstvo gospodarstva : Hrvatska gospodarska komora-HGK, [1999].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655