Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Catalogue of Enterpreneur Zones in Osijek-Baranya County [e-dokument] / Valent Poslon, Igor Tonković. - Osijek : Osijek-Baranya County, 2005.
32 Continuing programme for the reconstruction of war-effected settlements : final version [tisak] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 1998.
33 County development strategy, 2007 - 2013 [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2007.
34 Dan Krapinsko-zagorske županije : 15 godina : 23. 04. 2008. [tisak] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2008.
35 Dan Krapinsko-zagorske županije : 23. 04. 2009. [tisak] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2009.
36 Dan županije : 23. 04. 2007. [tisak] / Ljiljana Malogorski...(et al.). - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2007.
37 Developmental priorities of the Repubilc of Croatia 2002-2004 : growth of employment and standard : openness competitiveness stability [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
38 Doprinos održivom prostornom razvoju [tisak] / Radna zajednica Alpe-Jadran. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2000.
39 Dugoročni razvoj Ličko-senjske županije : 1995.-2015. [tisak] / autori Heri Bezić... [et al.]. - Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka, 1997.
40 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" , NN-MU 002/2013).
41 Evaluation Plan for Operational Programme "Regional Competitiveness 2007 - 2013" [e-dokument] / Ministry of Regional Development and EU Funds, Directorate for OP Management. - Zagreb : Ministry of Regional Development and EU Funds, 2013.
42 Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske [tisak] / Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Fond za regionalni razvoj, 2002.
43 Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 2021. - 2024. za godinu .... [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021- .
44 Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za ... godinu [e-dokument] / Koprivničko-križevačka županija, Županijska skupština. - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2016- .
45 Godišnji plan rada ARR-a za ... godinu [e-dokument] / Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, 2013- .
46 Godišnji plan rada Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
47 Godišnji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
48 Godišnji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
49 Godišnji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
50 Godišnji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
51 Godišnji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
52 Gospodarski info [e-dokument] / HGK - Županijska komora Dubrovnik. - Dubrovnik : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik, 2013-.
53 Gospodarski info [e-dokument] / Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2000- .
54 Gospodarski info HGK - Županijska komora Pula [tisak + e-dokument] / Županijska komora Pula. - Pula : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula, 2002- .
55 Hrvatska gospodarska komora - Komora Zagreb = Croatian Chamber of Economy - Zagreb Chamber [e-građa] / Hrvatska gospodarska komora - Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, 2010.
56 Informacija o mjerama za poticanje i razvoj gospodarstva Županije putem subvencija u 2011. godini [e-dokument] / Koprivničko-križevačke županija, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, 2011.
57 Informativno glasilo [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka. - Rijeka : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka, 2007- .
58 Isplaćena sredstva u okviru mjere "1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti" (EFR 2007.-13.) : [24.11.2015] [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2015].
59 Isplaćena sredstva u okviru mjere "1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti" (EFR 2007.-13.) [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2014.].
60 Isplaćena sredstva u okviru mjere "1.2. Privremena obustava ribolovne aktivnosti" (EFR 2007.- 2013.) [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2015].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655