Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

31 Godi筺ji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
32 Hrvatska : ocjena siroma箃va za mala podru鑚a temeljem potro筺je (Karte siroma箃va) [e-dokument] / Svjetska banka. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
33 Hrvatski oto鑞i proizvod : katalog proizvoda (product catalogue) 2007 - 2019 [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
34 Information and Visibility of Projects Financed from Structural Funds and the Cohesion Fund 2007 - 2013 : Guidelines for Fund Beneficiaries [e-dokument] / Ministry of Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Ministry of Regional Development and EU Funds, 2013.
35 Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2007. - 2013. : upute za korisnike sredstava [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
36 Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. - 2020. : upute za korisnike sredstava [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
37 Izvje箃aji prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika za razdoblje: ... [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015- .
38 Izvje规e o izvr筫nju godi筺jeg plana rada za ..... godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020-.
39 Izvje规e o procjeni administrativnih kapaciteta za provedu fondova Europske unije u okviru vi筫godi筺jeg financijskog okvira 2014. - 2020. i 2021. - 2027. i nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
40 Izvje规e o provedbi Odluke o zapo筶javanju u sredi筺jim tijelima dr綼vne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uklju鑕nim u sustave upravljanja i kontrole kori箃enja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 26. studenog 2014. do 30. lipnja 2015. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
41 Izvje规e o provedbi Plana provedbe Specifi鑞ih preporuka za dr綼ve 鑜anice u 2014. - za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
42 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2018-.
43 Izvje规e o provedenom postupku Strate筴e procjene utjecaja na okoli za Operativni program "Regionalna konkurentnost 2007. - 2013." [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013].
44 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2011. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
45 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2012. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
46 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2013. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
47 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2017. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
48 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2018. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
49 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2019. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
50 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2020. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
51 Izvje规e o zaklju鑓ima i preporukama Nadzornog odbora za pra鎒nje provedbe programa IPA u Republici Hrvatskoj odr綼nog 15. srpnja 2011. godine u Zagrebu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
52 Izvje规e o zaklju鑓ima i preporukama Nadzornog odbora za pra鎒nje provedbe programa IPA u Republici Hrvatskoj odr綼nog 12. srpnja 2012. godine u Zagrebu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
53 Komunikacijski plan europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za 2018. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
54 Mogu鎛osti i prava : priru鑞a bro箄ra namijenjena osobama s invaliditetom - osobama stradalima od minskoeksplozivnih sredstava : 箆icarsko - hrvatski program suradnje [e-dokument] / Ravnateljstvo civilne za箃ite Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ravnateljstvo civilne za箃ite Ministarstva unutarnjih poslova, 2021.
55 Nacionalni plan razvoja otoka 2021.- 2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
56 Nacrt prijedloga zakona o potvr餴vanju Sporazuma o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za vi筫godi筺ji Operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomo Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomo鎖 u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, s Nacrtom kona鑞og prijedloga zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/81] Osamdeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-03-21] prilozi za raspravu).
57 Najuspje筺iji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2010. - 2012. : ususret EU fondovima [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
58 Najuspje筺iji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2010. - 2014. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015. ISBN 978-953-57412-3-7.
59 National Reform Programme ... [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia ; Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2014- .
60 Newsletter : europski strukturni i investicijski fondovi [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655