Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Europska konvencija o kulturi 1954.-1994. : priručnik koji sadrži pregled 40 godina kulturne suradnje [tisak] / izradio Etienne Grosjean... [et al.], urednici Naima Balić, Hrvoje Vrgoč. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1996. ISBN 953-6134-11-X.
32 Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2011. : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture [e-dokument] / istraživanje proveli, rezultate obradili i priredili Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin. - Zagreb : Uprava za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture, 2012.
33 From barriers to bridges : reimagining Croatian cultural policy [tisak] / report of a European group of experts by Charles Landry. - Strasbourg ; Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia : Institute for International Relations : Council of Europe, Council for Cultural Co-operation, 1999. ISBN 953-6096-16-1.
34 Generalni konzulat Republike Hrvatske - New York [tisak] = Consulate General of the Republic of Croatia - New York - New York : Generalni konzulat Republike Hrvatske, 1996.
35 Godišnjak Grada Ploča 2021. - 2027. godine] [e-dokument] / Grad Ploče, Gradonačelnik. - Ploče : Grad Ploče, [2017].
36 Godišnje izvješće 2003 : Grad Rijeka [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2004.
37 Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Ministarstva kulture i medija za razdoblje 2021. - 2024. godine za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo kulture i medija. - Zagreb : Ministarstvo kulture i medija, 2021-.
38 Godišnji izvještaj ... [Godišnjak] [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Svetoga Ivana Zeline. - Sveti Ivan Zelina : Grad Sveti Ivan Zelina, 2018- .
39 Godišnji plan rada za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo kulture i medija. - Zagreb : Ministarstvo kulture i medija, 2020-.
40 Godišnji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2016.
41 Godišnji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2018.
42 Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva Općine Hercegovac u 2019. godini [e-dokument] / Općina Hercegovac, Općinski načelnik. - Hercegovac : Općina Hercegovac, 2018.
43 Gospodarski i fiskalni učinci audiovizualne djelatnosti i državne potpore : istraživački projekt [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Hrvatski audiovizualni centar, 2013.
44 Gospodarski i fiskalni učinci audiovizualne djelatnosti i državne potpore/poticaji u Hrvatskoj : istraživački projekt [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Hrvatski audiovizualni centar, 2020.
45 Grad Bjelovar - Godišnjak 2017. / 2018. [e-dokument] / Grad Bjelovar. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2018.
46 Grad Nin : najstariji hrvatski kraljevski grad [e-građa] - Nin : Turistička zajednica grada Nina, 2004.
47 Hrvati u Americi [tisak] / Jure Prpić. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1997. ISBN 953-6525-09-7.
48 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti [tisak] = Croatian Academy of Sciences and Arts / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - HAZU. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998.
49 Hrvatska kinematografija : povijesne značajke, suvremeno stanje, filmografija : (1991.-2002.) [tisak] / Hrvoje Turković, Vjekoslav Majcen. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2003. ISBN 953-6240-18-1.
50 Hrvatska Kostajnica [e-građa] / Grad Hrvatska Kostajnica. - Hrvatska Kostajnica : Grad Hrvatska Kostajnica, 2004.
51 Hrvatska kulturna politika : od prepreka do mostova : izvještaj grupe europskih stručnjaka [tisak] / uredio Charles Landry. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-6240-04-1.
52 Hrvatska revija : časopis Matice hrvatske [e-dokument] / Matica hrvatska. - Zagreb : Matica hrvatska, 1997-. ISSN 1330-2493.
53 Hrvatski arheološki godišnjak [tisak + e-dokument] / Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2004- . ISSN 1845-8408.
54 Hrvatski filmski i video godišnjak ... : podaci o hrvatskoj kinematografiji [tisak] = Croatian film and video yearbook ... / Hrvatski državni arhiv, Hrvatska kinoteka. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, Hrvatska kinoteka, 1997-2000 . ISSN 1331-6427. NE IZLAZI VIŠE!.
55 Hrvatski iseljenički zbornik = Croatian emigrant almanac = Anuario para la Emigración Croata [tisak + e-dokument] / Hrvatska matica iseljenika. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1992- . ISSN 1330-3724.
56 Impact of COVID-19 and Zagreb earthquake on CSOs in contemporary culture and arts [e-dokument] / Krešimir Krolo, Željka Tonković... [et al.]. - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2021.
57 Informacija o statusu projekta "Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana" prijavljenog na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
58 Interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij kroatologije : nastavni program [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 2004.
59 International summer workshop Konavle [tisak] / Ministry of Culture. Directorate for the Protection of Cultural Heritage. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine : Hrvatska komisija za suradnju s UNESCO-m : Općina Konavle, 1998.
60 Istra - regija kulture [e-dokument] / Gordana Restović. - Pula : Upravni odjel za kulturu Istarske županije, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655