Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 >>

31 Oporezivanje plaća isplaćenih za protekla porezna razdoblja i doprinosi za obvezna osiguranja te izvješćivanje na JOPPD obrascu : s primjerima [tisak] / priredili Dražen Opalić i Iva Uljanić Škreblin. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
32 Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 178).
33 Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 123).
34 Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 161).
35 Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 7. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 142).
36 Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 10. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2015.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 192).
37 Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 205).
38 Porezni priručnik za trgovačka društva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-69-7.
39 Porezni priručnik za trgovačka društva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-54-3.
40 Porezni priručnik za trgovačka društva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 953-6047-92-5.
41 Porezni priručnik za trgovačka društva [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-59-4 (e-dokument) ; 978-953-7613-58-7.
42 Porezni priručnik za trgovačka društva [tisak] / Zoran Jančiev, Josip Supić. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2007. ISBN 953-6047-92-5.
43 Porezni priručnik za trgovačka društva [tisak] / Zoran Jančiev, Josip Supić. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2006. ISBN 953-6047-74-8.
44 Porezni priručnik za udruge [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-56-7.
45 Porezni priručnik za udruge [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-56-7.
46 Porezni priručnik za udruge [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-55-6 (tisak) ; 978-953-7613-56-3.
47 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
48 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
49 Prijedlog zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/052] Pedeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-25] : prilozi za raspravu).
50 Priručnik o Obrascu R-Sm i plaćanju doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja [e-građa] / glavni i odgovorni urednici Zoran Protega i Ksenija Vugrin. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2005. ISBN 953-95110-0-3.
51 Priručnik o Obrascu R-Sm i plaćanju doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja [tisak] / glavni i odgovorni urednici Zoran Protega i Ksenija Vugrin. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2005. ISBN 953-95110-0-3.
52 Tablični prikaz obveza poslodavca prema radnicima, s rokovima izvršenja i propisanim mjerama u slučaju propuštanja opisanih radnji [e-dokument] / Državni inspektorat. - Zagreb : Državni inspektorat, [2013].
53 Trgovačka društva : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2005?]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 57).
54 Vodič u području radnih odnosa o obvezama poslodavaca koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju ugostiteljske usluge, te usluge u turizmu [e-dokument] / Državni inspektorat. - Zagreb : Državni inspektorat, [2012].
55 Vodič za izaslanje radnika u Europskoj uniji [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2013.
56 Vodič za izaslanje radnika u Europskoj uniji [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2012.
57 Zakon o doprinosima : s komentarom [tisak] / priredili Ksenija Cipek, Dražen Opalić, Jasna Prepeljanić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
58 Zbirka akata : 1-6. 1991. [tisak] / Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. - Zagreb : Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, 1991.
59 Zbirka akata : 1-6. 1992. [tisak] / Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. - Zagreb : Republički fond firovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, 1992.
60 Zbirka akata : 1-6. 1993. [tisak] / Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. - Zagreb : Republički fond firovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, 1993.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655