Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora [tisak] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, [2010].
32 Dual subject graduate study in Anthropology program curriculum [e-dokument] / University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Chair of Anthropology. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Chair of Anthropology, 2005.
33 Dugoročni program poticanja poslovnih zona u Istarskoj županiji [e-dokument] / Istarska županija . - Pula : Istarska županija - Regione Istriana, 2002.
34 Dvoprugasti kozak : Graphoderus bilineatus [e-dokument] / Martina Temunović i Nataša Turić. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2015.
35 Ekonomski program Republike Hrvatske 2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
36 Eksperimentalni nastavni plan i program za osnovnu školu 2005./2006. [tisak + e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006. ISBN 953-6569-17-5.
37 Eksperimentalni nastavni plan i program za osnovnu školu 2005./2006. [tisak] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006. ISBN 953-6569-20-5.
38 ENWIND : program korištenja energije vjetra : nove spoznaje i provedba [tisak] / uredio Laszlo Horvath. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2002. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-36-0.
39 ENWIND : program korištenja energije vjetra : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autori Laszlo Horvath... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-18-2.
40 ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) : working programme 2007 [e-dokument] / Agency for Education Reform Initiative of South Eastern Europe. - Zagreb : Agency for Education Reform Initiative of South Eastern Europe, 2007.
41 ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) work programme 2008 [e-dokument] / Agency for Education Reform Initiative of South Eastern Europe. - Zagreb : Agency for Education Reform Initiative of South Eastern Europe, 2008.
42 ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) work programme 2009 : executive summary [e-dokument] / Agency for Education Reform Initiative of South Eastern Europe. - Zagreb : Agency for Education Reform Initiative of South Eastern Europe, 2009.
43 ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) work programme 2010 [e-dokument] / Agency for Education Reform Initiative of South Eastern Europe. - Zagreb : Agency for Education Reform Initiative of South Eastern Europe, 2010.
44 Filozofija : poslijediplomski doktorski studij [e-dokument] / Filozofski fakultet Družbe Isusove Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Filozofski fakultet Družbe Isusove Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2005.
45 Financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije (Program kreditiranja pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
46 Framework programme for the reconstruction of Skradin and the villages in the Skradin area [tisak] / Ministry of Development and Reconstruction. - Zagreb : Ministry of Development and Reconstruction, 1996.
47 Gacka : program integralnoga upravljanja okolišem i održivi razvoj [tisak] / Joso Brajković... [et al.]. - Otočac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac, 2005. ISBN 953-6207-52-4.
48 Garancijski program "Novi poduzetnik" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
49 Garancijski program "Područja posebnog državnog interesa" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
50 Garancijski program "Poljoprivreda" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
51 Garancijski program "Rast i razvoj" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
52 GEOEN : program korištenja geotermalne energije : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autori Robert Bošnjak... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-15-8.
53 Glavočić crnotrus (Pomatoschistus canestrinii) [e-dokument] / Marcelo Kovačić, Davor Zanella. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2014.
54 Glavočić vodenjak (Knipowitschia panizzae) [e-dokument] / Davor Zanella, Marcelo Kovačić. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2014.
55 Godišnji Plan Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2022. godine [e-dokument] / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2022.
56 Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" za 2022. godinu [e-dokument] / Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar. - Vukovar : Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 2021.
57 Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" za 2020. godinu [e-dokument] / Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar. - Vukovar : Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 2020.
58 Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" za 2021. godinu [e-dokument] / Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar. - Vukovar : Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 2020.
59 Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja "Parka prirode Kopački rit" za ... godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopački rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2014- .
60 Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove "Park prirode Velebit" za ... godinu [e-dokument] / "Park prirode Velebit". - Gospić : Javna ustanova "Park prirode Velebit", 2014- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655