Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

451 Strategija održivog turizma 2020.-2024. Parka prirode Medvednica [e-dokument] / Park prirode Medvednica. - Zagreb : Park prirode Medvednica, 2020.
452 Strategija održivog turizma : [PP Medvednica] [e-dokument] / Park prirode Medvednica. - Zagreb : Park prirode Medvednica, [2014.].
453 Strategija osiguravanja kvalitete na Veleučilštu u Šibeniku : za razdoblje 2018. - 2025. [e-dokument] / Veleučilište u Šibeniku. - Šibenik : Veleučilište u Šibeniku, 2018.
454 Strategija očuvanja, zaštite i valorizacije kulturno-povijesne baštine Općine Topusko 2021. - 2027. [e-dokument] / Općina Topusko ... [et al.]. - Topusko : Općina Topusko, 2021.
455 Strategija pametnog grada za Grad Dugo Selo 2019-2023 : sažetak [e-dokument] / INFODOM. - Dugo Selo : Grad Dugo Selo, 2018.
456 Strategija pametnog grada za Grad Dugo Selo 2019-2023 : V4 [e-dokument] / INFODOM. - Dugo Selo : Grad Dugo Selo, 2018.
457 Strategija pametnog Grada Zaprešića 2020.-2025. [e-dokument] / Apsolon strategija d.o.o.. - Zaprešić : Grad Zaprešić, 2020.
458 Strategija pametnog Grada Zaprešića 2021.-2026. [e-dokument] / Apsolon strategija d.o.o.. - Zaprešić : Grad Zaprešić, 2020.
459 Strategija partnerstva s Republikom Hrvatskom za fiskalne godine 2009.-2012. [e-dokument] / Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Odsjek za srednju Europu i baltičke zemlje, Regija Europe i srednje Azije. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
460 Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
461 Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje 2020. - 2024. : verzija 2.0 [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2021.
462 Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje 2020. - 2024. [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2019.
463 Strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
464 Strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija, Županijska skupština. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2014.
465 Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Grada Poreča - Parenzo do 2030. godine s prvim petogodišnjim planom provedbe : nacrt [e-dokument] = Town of Poreč - Parenzo : Climate change adaptation Strategy (2030.) and Action plan / Grad Poreč. - Poreč : Grad Poreč, [2019].
466 Strategija prilagodbe klimatskim promjenama s petogodišnjim planom provedbe: Grad Labin [e-dokument] = Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative by planning Climate Change Adaptation strategies / Grad Labin. - Labin : Grad Labin, [2019].
467 Strategija procjene učinaka propisa za razdoblje od 2016. do 2018. godine [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2016.
468 Strategija procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2017.
469 Strategija Programa One Stop Shop : verzija 2.0 [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku, Središnji državni ured za upravu, Financijska agencija. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2006.
470 Strategija Programa One Stop Shop [tisak] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku, Središnji državni ured za upravu, Financijska agencija. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2004.
471 Strategija prometne preventive u dječjem vrtiću 2013. - 2020. [tisak] / autori: Maja Ljubić, Gea Cetinić, Žarko Bošnjak. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2013. ISBN 978-953-161-272-2.
472 Strategija prometne preventive u osnovnoj školi [tisak] / autori: Maja Ljubić, Gea Cetinić, Žarko Bošnjak. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2010. ISBN 978-953-161-239-5.
473 Strategija prometne preventive u srednjoj školi 2013. - 2020. [tisak] / autori: Maja Ljubić, Gea Cetinić, Žarko Bošnjak. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2013. ISBN 978-953-161-277-7.
474 Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, 1999.
475 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030.) : izdanje 9: konačni nacrt : dodatak 1: analiza podataka [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2014.
476 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030.) : izdanje 9: konačni nacrt : dodatak 2: analiza sektora [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - 9. izd. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2014.
477 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.) [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2017.
478 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske : ciljevi i programska polazišta [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2013.
479 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske ; [Koordinator za izradu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
480 Strategija prostornog i funkcionalnog razvoja Sveučilišta u Zagrebu 2013.-2025. : konačni prijedlog - nelektorirana verzija [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, [2013].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655