Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2022. g. - 2025. g. [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Bukovlje. - Bukovlje : Općina Bukovlje, 2021.
272 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2022. g. - 2025. g. [e-dokument] / Općina Jarmina. - Jarmina : Općina Jarmina, 2021.
273 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite : 2020.g. - 2021.g. [e-dokument] / Općina Sikirevci. - Sikirevci : Općina Sikirevci, 2019.
274 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite : 2022.g. - 2025.g. [e-dokument] / Općina Sikirevci, Općinsko vijeće. - Sikirevci : Općina Sikirevci, 2021.
275 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Jastrebarskog za razdoblje 2022. - 2025. godine [e-dokument] / Grad Jastrebarsko, Gradsko vijeće. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2021.
276 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krka za radoblje od 2021. - 2024. godine [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Krka. - Krk : Grad Krk, 2020.
277 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Rijeke za razdoblje 2021. - 2024. godine [e-dokument] / Grad Rijeka, Gradsko vijeće. - Rijeka : Grad Rijeka, 2021.
278 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Slavonskog Broda za razdoblje ... godine [e-dokument] / Grad Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2016- .
279 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Vodica od 2016. do 2019. g. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Vodica. - Vodice : Grad Vodice, 2016.
280 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica za 2018.-2021. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Donje Stubice. - Donja Stubica : Grad Donja Stubica, 2018.
281 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2019. do 2021. godine [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija, Skupština. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2018.
282 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Gline za period od 2020. do 2023. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Gline. - Glina : Grad Glina, 2019.
283 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za period od 2020. do 2023. [e-dokument] / Grad Koprivnica. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2020.
284 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Novog Marofa za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Novog Marofa. - Novi Marof : Grad Novi Marof, 2016.
285 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za period od 2018. do 2021. godine [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Vukovara. - Vukovar : Grad Vukovar, 2018.
286 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zaprešića za razdoblje od 2020. - 2023. godine [e-dokument] / Grad Zaprešić, Gradsko vijeće. - Zaprešić : Grad Zaprešić, 2019.
287 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija za period od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Općina Biskupija, Općinsko vijeće. - Biskupija : Općina Biskupija, 2019.
288 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bogdanovci za razdoblje od 2018. do 2021. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Bogdanovci. - Bogdanovci : Općina Bogdanovci, 2017.
289 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Civljane : za razdoblje od 4 godine (od 2017. do 2021. godine) [e-dokument] / Općina Civljane, Općinsko vijeće. - Civljane : Općina Civljane, 2016.
290 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Drnje za razdoblje od 2016. do 2019. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Drnje. - Drnje : Općina Drnje, 2016.
291 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gunja za razdoblje od 2022. do 2025. godine [e-dokument] / Općina Gunja. - Gunja : Općina Gunja, 2022.
292 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Klana za razdoblje 2021.-2024. [e-dokument] / Općina Klana, Općinsko vijeće. - Klana : Općina Klana, 2021.
293 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2016. do 2019. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski. - Kloštar Ivanić : Općina Kloštar Ivanić, 2016.
294 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Milna za razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Milna. - Milna : Općina Milna, 2021.
295 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2016. - 2019. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Pićan. - Pićan : Općina Pićan, 2016.
296 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pojezerje za razdoblje 2021.-2024. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Pojezerje. - Pojezerje : Općina Pojezerje, 2021.
297 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Postira u 2018. godini [e-dokument] - Postira : Općina Postira, 2018.
298 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Postira u 2019. godini [e-dokument] / Općina Postira. - Postira : Općina Postira, 2019.
299 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Privlaka za razdoblje od 2016. do 2019. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Privlaka. - Privlaka : Općina Privlaka, 2016.
300 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja za razdoblje od 2018. - 2022. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Rasinja. - Rasinja : Općina Rasinja, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655